Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties in Noord-Holland

Vanaf 9 april kunnen ondernemers subsidie aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw product, proces of dienst. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor € 1.728.000 beschikbaar. Eerder zijn subsidies verstrekt voor onder andere onderzoek naar de aansturing van warmtepompen, het combineren van het vervoer van (statiegeld)verpakkingen en voor de verwerking van restmest. De subsidie is onderdeel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT).
 
Tussen 9 april en 10 september 2019 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000). Een haalbaarheidsproject bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsproject gericht is op de ontwikkeling van een economisch en technisch risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst. Het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-traject.
Eerder gesubsidieerde haalbaarheidsprojecten in Noord-Holland
Project ‘Amstelveen Sustainable Heat’ van Senfal Energie Nederland B.V. te Amsterdam
Onderzocht is of de aansturing van warmtepompen door middel van artificial intelligence op afstand mogelijk is. Hiermee kunnen bij huishoudens kosten en energie bespaard worden. Op basis van de resultaten van een kleinschalige pilot heeft de ondernemer de vervolgstappen bepaald die moeten worden gezet om de onderzochte propositie ook echt in de markt te zetten.
Project ‘Blockchain Packing Solution Feasibility’ van Tconsult B.V. te Zaandijk
Tconsult B.V. heeft onderzocht hoe transporten van leeg verpakkingsmateriaal zoals pallets (emballage), in de toekomst voorkomen of in ieder geval tot een minimum beperkt kunnen worden. Het onderzoek wijst uit dat dit zowel technisch als economisch haalbaar is. De ondernemer is nu bezig met de voorbereiding van de bouw van een zogenaamde emballagebank.
Project ‘Manure to Water’ van Drost Technisch Beheer B.V. te Limmen
Uit het haalbaarheidsonderzoek van Drost Technisch Beheer blijkt dat het mogelijk is om via een nieuw principe uit dierlijke mest meer fosfaat terug te winnen én een zogenaamde ‘bokashi’-meststof te maken. Hierdoor wordt mest een grondstof in plaats van een afvalproduct. Drost Technisch Beheer wil binnen twee jaar een werkend prototype hebben.
Subsidie aanvragen voor Research & Development
Van 11 juni tot en met 10 september kan ook MIT-subsidie worden aangevraagd voor Research&Development-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000). Hiervoor heeft de provincie Noord-Holland € 4.032.000 beschikbaar.
Innovatief midden- en kleinbedrijf (mkb)
De provincie Noord-Holland heeft in de coalitieperiode 2015-2019 in totaal € 18 miljoen geïnvesteerd  in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten in alle fases van de ontwikkeling van een goed idee tot een werkend prototype. Ondernemers kunnen een beroep doen op de MIT-regeling, GO-NH!, PIM-NHen het Innovatiefonds Noord-Holland.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development