Arbeidsovereenkomst of Overeenkomst van arbeid?

Wat zijn de feiten?

A. Werkgevers hebben behoeften aan arbeid
om producten of diensten aan hun klanten te leveren

B. Leveranciers van arbeid (werknemers) leveren hun arbeid aan klanten van werkgevers

C. Het aanbod van arbeid, de inzetbaarheid/opbrengst van arbeid wordt niet vastgelegd in de juridische arbeidsovereenkomst


Wat zijn de problemen?

A. Klanten van werkgevers veroorzaken dat de behoeften aan arbeid voortdurend verandert gevolg: werkgevers hebben moeite om hun vraag naar arbeid aan te passen of te herorganiseren

B. Het aanbod van arbeid van de (werknemers) leveranciers gedurende een dienstverband is wisselend gevolg: moeite bij het afstemmen van vraag en aanbod

C. De opbrengst van het leveren van arbeid loopt terug of is niet toereikend gevolg: verontwaardiging, verzet, verzuring, verloop en verzuim.


Wat zijn de doelen?

A. Werkgevers zich direct kunnen aanpassen aan de veranderende vraag van hun klanten

B. Leveranciers van arbeid direct hun aanbod bijstellen aan de vraag van klanten en behoeften van werkgevers

C. Leveranciers van arbeid hun aanbod/inzetbaarheid/opbrengst zelf op pijl houden gedurende het dienstverband


Wat zijn de acties?

A. Werkgevers met hun klanten constant afstemmen van hun (veranderende) behoeften door in gesprek te blijven en toekomst gerichte afspraken te maken

B. Werkgevers hun (werknemers) leveranciers van arbeid snel en vooraf op de hoogte brengen door te laten meedenken, eigen inbreng en gedrevenheid te stimuleren en bijscholing aan te bieden

C. Leveranciers van arbeid zichzelf proactief ontwikkelen, hun inzetbaarheid/opbrengst op pijl weten te houden door vragen te stellen en zich Continue te Verbeteren (afkorting CV)


U wilt dit toch ook heel graag opnemen of aanvullen in de overeenkomst van arbeid? En als u dan elke dag op deze manier met uw (werk­nemers) leveranciers van arbeid gaat communiceren? Hoe ziet uw organisatie er dan over een jaar uit? Onze doelstelling is (werknemers) leveranciers van arbeid te leren aanbod gericht te communiceren en aanbod gerichte acties uit te voeren. Zodat hun inzetbaarheid/opbrengst van arbeid maximaal blijft door hun eigen beschikbare werkvermogen (kennis, kunde en karakter) optimaal te benutten.

 

Geïnspireerd door: De Sociaal Accountant Kouwenhovenopleidingen

 

Coen Splinter

Geregistreerd strategisch coach/ casemanager/inzetbaarheidscoach

Aandacht Arbo

Zeestraat 80
1942 AS Beverwijk
T: 0251 27 38 83
E: info@aandachtarbo.nl
www.aandachtarbo.nl

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development