Belastingvrije schenking € 100.000 weer terug

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen. In de eerste plaats is er de reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 2.122, waarbij het niet uitmaakt van wie de schenking wordt ontvangen. Daarnaast geldt onder het huidige recht een aantal vrijstellingen specifiek voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een daarvan is de verhoogde vrijstelling van (nu nog) € 53.016 voor een schenking in verband met de eigen woning.  

Vanaf volgend jaar wordt de vrijstelling in de schenkbelasting ten aanzien van de eigen woning wederom verruimd. De verruiming betreft schenkingen die bestemd zijn om te worden aangewend voor de aankoop of verbouwing van een woning, of die bedoeld zijn om een bestaande hypotheek of een restschuld mee af te lossen.

Net als in de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 kan er dus wederom (maximaal) € 100.000 worden geschonken zonder dat er belasting over die schenking wordt geheven. Iedereen mag aan iedereen schenken, op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de eigen woning. Echter, in tegenstelling tot 2013/2014 geldt er wel een leeftijdscriterium: de ontvanger moet op het moment dat de schenking tot stand komt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Als er in het verleden al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van de eigen woning, dan mag nog voor het resterende deel belastingvrij worden geschonken.

Schenking aan kinderen

De maatregel maakt het vooralsnog aantrekkelijker om bijvoorbeeld aan kinderen bij leven een schenking te doen. Banken zijn tegenwoordig een stuk minder toeschietelijk voor wat betreft het verstrekken van een hypotheek, zeker als het gaat om jongeren die onvoldoende zekerheid kunnen bieden. Een betaalbare woning komt dan eerder binnen handbereik als een deel van de koopsom kan worden betaald via een door schenking verkregen bedrag.

Schenking interessanter ?

De maatregel is ook voor de schenker interessanter dan in het verleden, nu de te ontvangen rente op spaarrekeningen vaak een stuk minder is dan de veronderstelde opbrengst in box 3. Bij de heffing in box III wordt immers uitgegaan van een rendement van 4% dat tegen 30% wordt belast. Het vermogen van de schenker neemt door de schenking af, dus er zal in beginsel jaarlijks heffing in box 3 worden bespaard. Bovendien ligt het in de bedoeling dat de heffing in box 3 in 2017 zal worden herzien. De heffing stijgt naarmate er sprake is van een groter vermogen. Vermogens boven € 1.000.000 zullen naar verwachting zelfs belast gaan worden tegen een verondersteld rendement van 5,5%. Ook zal de begiftigde wellicht in de toekomst minder erfbelasting verschuldigd zijn, indien hij tevens erfgenaam is van de schenker.

Daarentegen wordt er bij de ontvanger van de schenking niets (in box III) belast, omdat de som wordt aangewend voor de aankoop van of aflossing op een eigen woning. Dat betekent overigens wel dat de begiftigde na de schenking minder schuld heeft. Dat resulteert dus in beginsel in minder hypotheekrenteaftrek. Dat zal de begiftigde in de meeste gevallen waarschijnlijk weinig uitmaken. Hoe minder schuld, hoe minder rente te betalen, hoe beter.

 

Léonie Boon, fiscalist bij

Kennemerwaert Groep

Maerten van Heemskerckstraat 34

1961 EB Heemskerk

T: 0251 – 257 957

F: 0251 – 257 959

E: postbus51@kennemerwaert.nl

www.kennemerwaert.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development