Beverwijk en Heemskerk verlengen samenwerking A8-A9

De colleges van Heemskerk en Beverwijk hebben vandaag ingestemd met verlenging van de samenwerking voor de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9. We zijn het niet eens met de keuze van de provincie voor het Golfbaanalternatief. Maar nu deze keuze definitief is, accepteren we dat. Beide gemeenten nemen daarom weer actief deel aan het proces met provincie om de Verbinding A8-A9 op een zo goed mogelijke manier in te passen. De beide portefeuillehouders koppelen de gemeentelijke bijdrage uitdrukkelijk aan de leefbaarheid en leefkwaliteit in de Broekpolder. De colleges leggen dit voorstel na de zomer voor aan de gemeenteraden.

Compensatie leefbaarheid Broekpolder
De provincie heeft een brief gestuurd naar de colleges van Heemskerk en Beverwijk. Hierin bevestigen Gedeputeerde Staten (GS) dat zij extra maatregelen willen nemen om de overlast voor de inwoners van de  Broekpolder te verminderen. Extra maatregelen betekent meer doen dan wettelijk is verplicht. Hiermee komen GS tegemoet aan de zorgen van bewoners van de Broekpolder. De leefbaarheid in de wijk mag er niet op achteruit gaan, als de nieuwe verbinding er komt. De provincie neemt hiervoor maatregelen op in het landschapsplan, waar ze nu hard mee aan de slag zijn.

Deur staat open
Wethouder De Vries: “Ik kan het goed begrijpen dat de inwoners van de Broekpolder heel teleurgesteld zijn over de keuze van de provincie. Dat ben ik ook. Maar het is heel belangrijk om er nú voor te zorgen dat we een zo groot mogelijke invloed hebben op het Golfbaanalternatief. Dan kunnen we het maximale doen om de leefbaarheid voor de inwoners van de Broekpolder te garanderen. De deur bij de provincie staat open hiervoor, dus daarom gaan we weer om de tafel zitten. Het is belangrijk nu weer in de stuurgroep plaats te nemen om de belangen van de inwoners van de Broekpolder te vertegenwoordigen.”

Wethouder Van den Berg voegt daar aan toe: “Ik beschouw het als een positief gebaar dat de nieuwe gedeputeerde heeft toegezegd de situatie in de Broekpolder te willen komen bekijken, zodra dat mogelijk is.”

Samen staan we sterk
Wethouder Van den Berg: “Samen staan we in de IJmond voor de bereikbaarheid én de leefbaarheid van onze regio. De mogelijkheid van een verdiepte ligging is voor ons een belangrijke. Dan zou het verkeer al half onder de grond rijden, wat de leefbaarheid in de Broekpolder ten goede komt. We wachten nu de uitkomsten van het landschapsplan af.”

Financiële bijdrage van de gemeenten
Wethouder van den Berg: ”Het voorstel aan de raad houdt in dat we doorgaan met de samenwerking. De gemeentelijke bijdrage wordt gekoppeld aan maatregelen die de leefkwaliteit voor de inwoners van de Broekpolder verder verbeteren”.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development