Twee extra JTF subsidiepotten staan open

JTF-IJmond heeft twee nieuwe subsidieregelingen opengesteld, één voor bij- en omscholing van mensen die niet meer voor studiefinanciering in aanmerking komen en een tweede voor bedrijven die willen investeren in duurzame bedrijfsuitrusting en bijbehorende gebouwen. Alle JTF-subsidies dienen bij te dragen aan een circulaire en/of klimaatneutrale economie.
Scholingsvouchers

Erkende opleidingsinstellingen kunnen maximaal € 100.000 subsidie aanvragen om scholingstrajecten aan te bieden aan particulieren die zich willen laten bij- of omscholen voor bedrijfstakken in de circulaire of klimaatneutrale economie. Innovatieve bedrijven hebben immers werknemers nodig die hun uitvindingen kunnen produceren, monteren, installeren, onderhouden en mogelijk zelfs demonteren voor recycling. Niet alleen technische specialisten zijn nodig, denk ook aan calculators, tekenaars en instructeurs. De subsidiepot voor de scholingsvouchers bevat een half miljoen euro. De school, eventueel samen met het bedrijfsleven, dient zelf 50% van het totale investeringsbedrag bij te dragen. Een subsidie vereist altijd een co-financiering.

Investeringsregeling voor bedrijven

Bedrijven kunnen op basis van co-financiering maximaal 30% subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en bijbehorende gebouwen, die bijdragen aan een circulaire en/of klimaatneutrale economie. Subsidie voor vestigingsprojecten kan door MKB en grootbedrijf worden aangevraagd. Subsidie voor uitbreiding, transformatie en diversificatie van de onderneming kan alléén door het MKB worden aangevraagd. De maximale subsidie per project bedraagt € 4.000.000 Bijbehorende scholing van werknemers komt in aanmerking voor 50% subsidie.

Informatie

Alle subsidiepotten hebben een eigen budget en zitten nog vol. Wees er snel bij om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Neem contact op met Omgevingsdienst IJmond, JTF programmamanager Vera van Vuuren vvuuren@odijmond.nl, tel. 06 22 24 90 89 om uw idee of plan te bespreken en voor informatie over de voorwaarden waaraan een project moet voldoen en over het verdere verloop van de subsidieaanvraag.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development