De langdurig zieke werknemer

Een zieke werknemer is niet leuk. Natuurlijk niet voor de werknemer zelf, maar zeker ook niet voor de werkgever. Wanneer er sprake is van langdurige ziekte ontstaan er sinds een paar jaar veel verplichtingen voor de werkgever.
Dat gaat vaak mis met als gevolg dat het soms wel een jaarsalaris kan kosten aan sancties. Dit is helaas geen leuke column. Als u geen zieke werknemers heeft, stop dan met lezen, want u wordt er niet vrolijk van. Als u wel te maken heeft met langdurig zieke werknemers, let dan juist wél op.

U bent er als werkgever voor verant­woordelijk dat er binnen acht weken een plan van aanpak wordt gemaakt. Hierin staat wat er gaat gebeuren aan re-integratie. Periodiek moet dat plan van aanpak worden besproken met de werknemer en zonodig bijgesteld. Bekeken wordt of er wordt gewerkt naar terugkeer in de oude functie, naar een andere functie in het bedrijf (het zogenaamde eerste spoor) of naar een baan ergens anders, buiten het bedrijf (dat heet het tweede spoor). Als het goed is heeft u een arbodienst die alles zegt te regelen. In de praktijk blijkt dat er nogal eens problemen ontstaan.

• Het re-integratiedossier is niet compleet. Verantwoordelijkheid werkgever.
• Evaluaties niet (allemaal) schriftelijk vastgelegd. Verantwoordelijkheid werkgever.
• Onduidelijkheid over re-integratie­mogelijkheden. Verantwoordelijkheid werkgever om onduidelijkheden op te lossen.
• Plan van Aanpak niet tijdig bijgesteld. Verantwoordelijkheid werkgever.
• Onvoldoende inspanning werkgever.
• Onvoldoende inspanning werknemer.

Ook dat kan op de werkgever terugslaan als die niet genoeg doet om de onwillige werknemer te dwingen. Als de werkgever het niet goed aanpakt, kan UWV een loonsanctie opleggen. Dat betekent in het ergste geval dat u de arbeidsongeschikte werknemer een jaar langer moet doorbetalen. Dat kost dan dus zeer veel geld. Nog los van de frustratie en negatieve energie Omdat het vaak niet de werkgever is die het verkeerd aanpakt, maar zijn arbodienst, bedrijfsarts, arbeidsdes­kundige, re-integratiebedrijf. Alles wat deze betrokkenen niet goed doen, vaak door gebrekkige communicatie en teveel standaarddocumenten, komt voor rekening van u als werkgever. Hier geldt: Je kan alleen voorkomen, niet genezen.

Heeft u te maken met een langdurig ziekte­geval, langer dan zegge zes weken zonder vooruitzicht op snel herstel, laat u dan ook juridisch adviseren. Natuurlijk wel door Tanger Advocaten. Veel informatie is zelfs gratis, kijk eens op onze website.

Mr. Michel Moeijes

Michel is vennoot bij Tanger Advocaten N.V., met vestigingen in de IJmond, Alkmaar en Haarlem één van de grootste advocatenkantoren van Kennemerland.
Zie de website www.tanger.nl. Mail uw jaarrekening naar a.g.moeijes@tanger.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development