Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

De DGA en zijn pensioen

Uiteindelijk is staatssecretaris Wiebes gekomen met zijn lang beloofde brief dat hij van het huidige pensioen in eigen beheer af wil. De vraag is of hij volgend jaar zijn verwachte € 2 miljard zal binnenhalen. 

Wat is het laatste voorstel van de staatssecretaris?

Vanaf volgend jaar heeft u als DGA drie opties:

Optie 1

U mag het huidige Pensioen in Eigen Beheer houden. Maar u mag niet verder meer opbouwen.

Optie 2

U mag de fiscale waarde van de pensioenvoorziening afkopen. U hoeft dan geen boete (revisierente) te betalen. Sterker nog, u krijgt een korting. Koopt u de fiscale voorziening namelijk in 2017 af, dan betaalt de BV loonbelasting over: de fiscale waarde op het moment van afkoop minus 34,5% van de fiscale waarde per 31 december 2015. Koopt u een jaar later af dan bedraagt het kortingspercentage 25%. In 2019 ten slotte bedraagt dit percentage 19,5%. Kortom u krijgt drie jaar de tijd om af te kopen. Nog even snel pensioen opbouwen of dat deel dat bij een verzekeraar is ondergebracht nog even terughalen naar de BV om vervolgens met voordeel af te kopen, behoort niet tot de mogelijkheden.

Optie 3

U mag ook de fiscale waarde omzetten in een soort fiscale oudedagsreserve. Dat houdt in dat de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening wordt omgezet in een administratief potje met geld. Met dit potje met geld bent u verplicht om daar te zijner tijd een periodieke uitkering mee aan te kopen. Nu verder pensioen opbouwen in de BV vanaf 2017 niet meer wordt toegestaan, oppert staatssecretaris Wiebes om de extra winst die hierdoor ontstaat op te potten. Dit wordt in zijn ogen aantrekkelijk gemaakt omdat het kabinet voornemens is de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (20%) in de BV in 2018 te verlengen naar € 250.000 en naar € 350.000 in 2021. Pas over een winst vanaf € 250.000 respectievelijk € 350.000 is dan 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Het wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Toch zijn er nog heel veel vragen:

1. Hoeveel BV’s kunnen- als de DGA wil afkopen – de loonbelastingclaim ook betalen?

2. In welke mate is het verstandig om de pensioenvoorziening af te kopen?

3. In bepaalde situaties moet de DGA zijn loon verhogen omdat zijn arbeids-beloning minder wordt (gebruikelijkloonregeling). De winst in de BV blijft dan (ongeveer) gelijk. Hoe kan de DGA dan extra winst oppotten?

4. Hoeveel MKB B.V.’s maken een winst van meer dan € 200.000 en kunnen dus gebruikmaken van de verschuiving van de eerste schijf in de vennootschaps-belasting om op die manier interessant “pensioen” op te bouwen?

5. Hoe komt de spaarvariant er uit te zien?

6. Hoe wordt omgegaan met reeds ingegane pensioenen?

7. Geldt de afkoopregeling ook als u uw pensioen in een aparte BV heeft ondergebracht?

8. Hoe gaat u om met uw (ex-) partner? Komt u hier samen uit of komen er wettelijke bepalingen?

Is gebruikmaken van de afkoop-faciliteit wel interessant?

Het is overigens maar de vraag of het vanuit fiscaal oogpunt interessant is om uw pensioen af te kopen. Ook als uw BV in de luxe positie verkeert, dat zij voldoende liquiditeiten heeft.

Stel u heeft weinig pensioen in de BV opgebouwd. Dan kunt u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd hiermee de onderste tariefschijven wellicht precies opvullen. De totale belastingdruk plus de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet kunnen dan lager zijn dan het afkooptarief. Daarnaast hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen over het pensioen dat is afgekocht. Bij overlijden bespaart u mogelijk erfbelasting. Daartegenover staat wel dat u wellicht geen dividend kunt uitkeren. Dit komt omdat u nog de dubbele dividendtoets moet doen.

Stel u heeft een aardig pensioen in de BV opgebouwd. Door over te schakelen op de soort “fiscale oudedagsreserve” wordt de verplichting van uw BV naar u (uw pensioen) vaak meer dan gehalveerd. De situatie hiervoor omschreven (de eerste schijven na uw AOW-gerechtigde leeftijd opvullen) is dan van toepassing. Daarnaast kunt u wellicht weer dividend uitkeren. Alleen als u een zeer hoog pensioen heeft, is de afkoopvariant zeker interessant. Daar staat tegenover dat als u bij de BV dit hoge pensioen heeft opgebouwd de BV behoorlijk wat liquide middelen in huis moet hebben om de loonbelasting te kunnen betalen. Daarnaast moet de BV ook u uitbetalen of activa aan u overdragen. Zijn er onvoldoende liquide middelen of wil of kan de BV geen activa aan u overdragen? Dan ontstaat er een zogenaamde ter beschikkingstellingsregeling. Over de (lage) rente die u ontvangt over uw vordering moet u inkomstenbelasting in box 1 betalen.

Heel veel extra vragen dus, waaruit duidelijk blijkt dat het zondermeer afkopen met het “kadootje” van Wiebes niet altijd de beste beslissing is.

Laat u daarom goed informeren en volg het nieuws op dit gebied met aandacht. U kunt zich ook wenden tot een van de adviseurs bij Lands Advies.

Lands Advies
Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk

T: 0251 – 290 900,

E: info@lands.nl

www.lands.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development