Eindelijk een knoop doorgehakt voor het pensioen van de DGA

Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. De ‘oplossing’ voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer is onlangs bekendgemaakt.  

Het dga-pensioen op de balans van de BV kent veel problemen. Het grote verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenrechten in eigen beheer speelt daarbij de hoofdrol. Hierdoor is pensioen in eigen beheer veel te ingewikkeld geworden en is het vaak niet mogelijk dividenduitkeringen te doen.

Daarom krijgt de dga krijgt de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer te beëindigen door middel van een zogenoemde ‘uitfasering’. Daarbij wordt het reeds opgebouwde pensioen zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens kan de dga de pensioenverplichting eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen tegen de fiscale waarde van eind 2015. De belastingkorting bedraagt in 2017 34,5% (er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde), in 2018 25% en in 2019 is de belastingkorting 19,5%. Verder is er geen revisierente verschuldigd.

Uitfasering van het pensioen in eigen beheer is overigens nu nog niet mogelijk. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld zal op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Met een voorspoedige behandeling van het wets­voorstel kan de regeling ingaan per 1 januari 2017.

De dga die niet kan of wil afkopen, kan na afstempelen overstappen naar een spaarvariant. De fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting wordt dan zonder loonheffing en vennootschaps­belasting omgezet in een oudedags­spaarverplichting. Na omzetting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Belastingheffing over de oudedags­spaarverplichting vindt pas plaats in de uitkeringsfase.

Actie nodig?

Het is vrijwel zeker dat u als directeur grootaandeelhouder vanaf 2017 geen nieuw pensioen meer in de BV mag opbouwen. Wat u in de eerdere jaren al hebt opgebouwd, mag u drie manieren afwikkelen:

1 Uw pensioenrechten in eigen beheer ongewijzigd laten staan (‘bevriezen’), en afwikkelen zoals u met de BV hebt afgesproken;

2 Afkoop voor de fiscale balanswaarde, in 2017, 2018 of 2019. Hierbij wordt in 2017 direct 65,5% van de waarde belast met loon- en inkomstenbelasting. In de jaren daarna is de heffing hoger;

3 Omzetten van de fiscale balanswaarde in een oude­dagsspaarverplichting, die u in de toekomst uitkeert. Bij het maken van een keuze zijn er belangrijke aandachtspunten. Bij afkoop en omzetting in de spaarvariant geldt bijvoorbeeld dat ook de (ex-)partner hiermee moet instemmen. Ook moet de BV voor een pensioenafkoop bijvoorbeeld wel voldoende middelen hebben. Afkopen is overigens lang niet altijd fiscaal voordeliger dan het in 20 termijnen afwikkelen van de oudedagsspaar­verplichting. Een zorgvuldige fiscale keuze is dus geboden.

 

Léonie Boon

fiscalist bij Kennemerwaert Groep

Maerten van Heemskerckstraat 34

1961 EB Heemskerk

T: 0251 – 257 957

F: 0251 – 257 959

E: postbus51@kennemerwaert.nl

www.kennemerwaert.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development