Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

Doorwerken na AOW makkelijker

Op 29 september nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Doorwerken na AOW’ aan. Hierdoor wordt het vanaf volgend jaar makkelijker voor AOW’ers om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever.

Aantrekkelijker voor werkgevers

Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden. Hierdoor kan langer gebruik worden gemaakt van hun kennis en ervaring. De opzegtermijn van hun contract wordt één maand. De Wet Werk en Zekerheid bepaalt al dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen. Wanneer hij daarna een AOW’er in vaste dienst neemt, gelden wel weer de gewone ontslagregels. Behalve dat de werkgever ook dan geen transitievergoeding hoeft te betalen bij ontslag.

Werkgevers vinden de verplichting om loon door te betalen bij ziekte nu vaak nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. Volgens de nieuwe wet gaat loondoorbetaling bij ziekte terug naar dertien weken in plaats van twee jaar. Dit laatste kan omdat AOW’ers geen recht hebben op WIA. In 2018 vindt een evaluatie van de nieuwe maatregelen plaats. Dan bekijkt het kabinet of de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken kan worden teruggebracht.

Minimumloon

AOW’ers krijgen, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Dat recht hebben ze nu nog niet. Als er een cao van toepassing is, moet een AOW’er hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

Voorkomen verdringing van jongeren door AOW’ers

Werkgevers in de publieke sector krijgen de verplichting om doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Dit moet verdringing van niet AOW-gerechtigden voorkomen. Die regel geldt al voor de private sector. Verder is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Dit voorkomt dat uitbreiding van de uren voor de AOW’er ten koste gaat van andere werknemers. Regelgeving belemmerde werkgevers om AOW-ers langer in dienst te houden. De Wet Doorwerken na AOW neemt deze belemmeringen voor een belangrijk deel weg. Een werkgever hoeft bij ziekte maximaal één kwartaal het loon door te betalen en in andere situaties heeft hij een opzegtermijn van één maand. Voor werkgevers die hun oudere werknemers niet langer in dienst wensen te houden, schuift het moment waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen steeds verder op. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog.

In 2016 is de leeftijd waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan eindigen 65 jaar en 6 maanden. En in 2021 al 67 jaar. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer dit op de juiste wijze en helder is overeengekomen. Voor zover dat nog niet is gedaan, doen werkgevers er goed aan om hun arbeidsovereenkomst hierop na te zien. Dat voorkomt rechtszaken. Inmiddels zijn er verschillende procedures geweest waarbij de Rechtbank de werknemers in het gelijk heeft gesteld.

Wet en regelgeving rondom Verzuim en WIA zijn voor veel werkgevers moeilijke onderwerpen. Bij Lands Advies kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij het analyseren van een eventuele verzekeringsbehoefte op dit punt. Neem daarvoor contact op met ons kantoor 0251-290900 of per mail info@lands.nl. U kunt vragen naar Hans van der Linden.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development