Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

Pensioenfondsen in het nauw door lagere rekenrente

Pensioenfondsen hebben het moeilijk. Want werkenden bouwen te weinig pensioen op, terwijl gepensioneerden het pensioenkapitaal teveel uitputten. Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank sinds 15 juli 2015 een realistischer rente hanteren bij het berekenen van hun verplichtingen.

 

Het is daardoor niet onwaarschijnlijk dat de premies stijgen en de dekkingsgraad daalt.

Jong en oud

DNB voert de nieuwe rekenrente in om op lange termijn meer zekerheid te creëren voor alle pensioendeelnemers: gepensioneerden en premiebetalers, jong en oud. Bij een te hoge rekenrente wordt er namelijk teveel pensioen uit­gekeerd en te weinig premie betaald en dat wreekt zich in de toekomst. Door de financiële crisis en de extreem lage marktrente zijn veel pensioenfondsen de afgelopen jaren in de problemen gekomen. De UFR moet pensioenfondsen beter beschermen tegen heftige bewegingen op financiële markten.

Lagere rente brengt zorgen bij pensioenfondsen

De rente is al jaren erg laag. Maar pensioenfondsen hanteren een fictieve, hogere rente om te berekenen of ze aan alle pensioendeelnemers een pensioen kunnen uitkeren. Zo rekenen ze zichzelf rijk en dreigt er voor werkenden straks te weinig pensioengeld in kas te zijn. De Nederlandsche Bank heeft daarom bepaald dat de rekenrente voortaan wordt afgeleid van een voortschrijdend gemiddelde van de lange rente over de afgelopen tien jaar. Hierdoor daalt op dit moment de rekenrente van 4,2 naar 3,3%. Dat heeft grote gevolgen voor de dekkingsgraad van pensioenen.

De dekkingsgraad daalt

De wijziging van de rekenrente is namelijk direct terug te zien in de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank verwacht dat deze dekkingsgraad daalt met gemiddeld 3,5% van 110% naar 106%. De impact van de wijziging verschilt overigens per pensioenfonds. Voor jongere fondsen is de impact groter en kan de daling oplopen tot 5% à 6%. Voor meer verouderde fondsen is de impact kleiner en kan de daling beperkt blijven tot 2% à 3%. Overigens is de verwachting dat deze daling niet tot nieuwe kortingen op de pensioenen leidt. Wel zal bij de meeste pensioenfondsen het verhogen van de pensioenen langer worden uitgesteld.

Pensioenpremie gaat omhoog

De wijziging van de rentetermijnstructuur heeft niet alleen gevolgen voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Ook de premie zal stijgen. De premiegevolgen hangen voornamelijk af van de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand. Berekeningen wijzen uit dat de kostendekkende premie als gevolg van de aanpassing van de rentetermijnstructuur zo’n 6% tot 8% stijgt.

Alleen als het pensioenfonds succesvol heeft weten te beleggen, hoeven de premies niet zo sterk te stijgen. Pensioenfondsen kunnen de premie dan dempen tot een stijging van gemiddeld 3 à 4%.

Alternatief

Werkgevers en werknemers hebben weinig andere keuze aangezien veel rege­lingen verplicht zijn gesteld. Samen met een pensioenadviseur kunt u wellicht kijken of er andere mogelijkheden zijn. Neem daarom eens contact op met Hans van der Linden van Lands Advies (0251-290902, hans.vdlinden@lands.nl

 

 

Lands Advies

Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk

T: 0251 – 290 900,

E: info@lands.nl

www.lands.nl

 

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development