Gemeenteraad zet in op intensievere samenwerking in de IJmond

In de raadscarrousel van donderdag 3 september sprak de gemeenteraad met belangstellenden over het voornemen om intensiever te gaan samenwerken met de gemeenteraden van Velsen en Heemskerk. Ook kwam het subsidieplan voor 2015 aan bod.

Het idee is om samen op te trekken bij een groot aantal beleidsonderwerpen, zoals de overheveling van taken naar de gemeente op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, detailhandelsvisie, kunst en cultuur, toerisme en recreatie en de woonvisie. Deze en andere onderwerpen worden dan afgestemd in de IJmondcommissie, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Vervolgens worden de onderwerpen in de vorm van een raadsvoorstel in de afzonderlijke raden vastgesteld. Waarbij het natuurlijk belangrijk is dat de raden hetzelfde stemmen, te beginnen met de strategische agenda voor de IJmond die vanavond voorlag.

Subsidieplan 2015

Hoe effectief zijn subsidies? Het antwoord moet men vaak schuldig blijven, omdat er voor toegekende subsidie geen gewenst resultaat staat geformuleerd. Hier moet in het nieuwe subsidieplan verandering in komen. Ook moet het eenvoudiger worden voor inwoners en organisaties om een subsidie aan te vragen. Daarnaast wordt eraan gewerkt zodat de subsidies op de website kunnen worden gezet, waardoor iedereen kan zien wat de gemeente subsidieert.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development