Heffing over vermogen op de schop

Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee wordt gerekend. Het werkelijk rendement op spaartegoeden is namelijk al jaren veel lager dan dit percentage. Op termijn wil het kabinet box 3 beter laten aansluiten bij de werkelijke rendementen die mensen halen. 

Nieuw box-3 systeem mogelijk?

Het is natuurlijk de vraag of er gekomen kan worden tot een box 3-heffing die beter aansluit bij het werkelijke rendement. Daar is ondertussen onderzoek naar geweest. Hieruit komt naar voren dat een betere belasting van het werkelijke rendement mogelijk is. Dat heeft staats­secretaris Wiebes van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten.

Uit dit onderzoek zijn de volgende drie manieren naar voren gekomen om het werkelijk rendement in box 3 te belasten dan wel dit te benaderen:

1.Een vermogensaanwasbelasting.

De werkelijk behaalde rente op spaartegoeden en overige vorderingen wordt jaarlijks belast, evenals de koerswinst, rente en dividenden op aandelen, obligaties en derivaten;

2.Een vermogenswinstbelasting.

Ook in deze variant wordt het werkelijke rendement belast, maar een koersstijging op een aandeel wordt bijvoorbeeld pas belast als dit aandeel wordt verkocht, geschonken of bij vererving;

3.Een forfaitair rendement

dat dichter bij de werkelijkheid komt. Er wordt rekening gehouden met de vermogenssamenstelling van de indi­viduele belastingbetaler en het forfaitair rendement per vermogenscategorie (zoals bank- en spaartegoeden, aandelen en onroerend goed) benadert zoveel mogelijk de actuele ontwikkelingen op de financiële markten.

Voorlopig is het echter nog onzeker of er een heel nieuw systeem komt en wanneer. Wél zeker is de wijziging van box 3 per 2017. Dan wordt het forfaitair rendement berekend aan de hand van een vermogensmix en drie schijven met elk een eigen jaarlijks wisselend forfaitair rendementspercentage. Het belastingtarief blijft 30% en er geldt vanaf 2017 een vrijstelling voor het gehele vermogen in box 3 van € 25.000 per persoon.

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven met bijbehorende forfaitaire rendementen in box 3: • Schijf 1: tot en met € 100.000 – 2,87% • Schijf 2: van € 100.001 tot en met € 1.000.000 – 4,6% • Schijf 3: vanaf € 100.001 – 5,39%

Voorbeeld

schermafbeelding-2016-11-04-om-14-02-15

Het moge duidelijk zijn dat met de in­voering van de nieuwe systematiek voor de berekening van de vermogens­rendementsheffing voornamelijk aan de wensen van belastingplichtigen met kleine box 3-vermogens tegemoet is gekomen. Zij zullen effectief minder box 3-heffing afdragen. Vermogensbezitters die met hun vermogen in de tweede en derde schijf vallen, zullen als gevolg van de nieuwe systematiek effectief meer box 3-heffing gaan betalen.

Léonie Boon

fiscalist bij Kennemerwaert Groep

Maerten van Heemskerckstraat 34

1961 EB Heemskerk

T: 0251 – 257 957

F: 0251 – 257 959

E: postbus51@kennemerwaert.nl

www.kennemerwaert.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development