Het oerwoud voor de ZZP'er

De zzp’er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp’er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp’er écht zelfstandige is of in loondienst. 

‘Zzp’ staat voor zelfstandige zonder personeel. Als zzp’er bent u dan ook gewoon ondernemer, maar dan zonder personeel. Veel zzp’ers hebben echter slechts één of enkele belangrijke opdrachtgevers. In deze situaties speelt vaak de vraag op of de zzp’er echt als zelfstandige werkt of in loondienstverband. Het zelfstandig ondernemerschap is in de meeste gevallen fiscaal voordeliger, maar daar staat tegenover dat u wel zelf de risico’s voor bijvoorbeeld omzet en arbeidsongeschiktheid moet dragen.

Inkomstenbelasting: zelfstandige of loondienst ?

Of u als zelfstandige of in loondienst werkt, is afhankelijk van gemaakte afspraken, feiten en omstandigheden. Dat is nogal vaag. Van loondienst is sprake als u persoonlijk arbeid verricht, in een gezagsrelatie staat met uw opdrachtgever en een vergoeding ontvangt. Vooral de gezagsrelatie is van belang. Uw opdrachtgever wordt dan werkgever en moet loonheffingen en premies inhouden en afdragen. Binnen de categorie “zelfstandige” wordt nog een onderscheid gemaakt tussen ondernemers en resultaatgenieters. Dit onderscheid is van belang voor bepaalde fiscale voordelen (zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling) die een ondernemer wél en een resultaatgenieter niet kan genieten. Het verschil tussen ondernemer en resultaatgenieter kan heel klein zijn en is helaas niet in een algemene definitie te vangen. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat resultaatgenieters hun zelfstandige werkzaamheden vaak meer naast hun andere werkzaamheden doen, minder ondernemingsrisico’s lopen, minder kapitaal investeren en minder opdrachtgevers hebben. In tegenstelling tot werknemers zijn ondernemers en resultaatgenieters niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW, WW, WIA). Zij betalen zelf hun inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (4,85%).

Voorbeeldovereenkomsten

Tot op heden werken ondernemers en/of resultaatgenieters vaak middels een VAR-verklaring. Vanaf 1 mei 2016 vervalt deze VAR en wordt deze vervangen door zogenoemde modelovereenkomsten.

Opdrachtgevers hebben vanaf 1 mei 2016 alleen nog zekerheid over de loonheffingen als zij met hun opdrachtnemer een modelovereenkomst hebben afgesloten. Op de website van de Belastingdienst zijn een aantal voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan hebben zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer beide de zekerheid dat geen sprake is van een dienstbetrekking en hoeven er geen loonheffingen te worden afgedragen en voldaan. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn samen verantwoordelijk voor een juiste naleving van de overeenkomst. Wordt op een andere manier gewerkt, dan geldt deze zekerheid niet. Helaas is deze regeling (nog) niet helemaal duidelijk en blijven er vragen, wanneer een dergelijke voorbeeldovereenkomst bijvoorbeeld wijzigt en/of er een tijdslimiet aan verbonden is.

Het is overigens ook mogelijk om een eigen overeenkomst voor te leggen bij de Belastingdienst. Past de manier van werken niet binnen een op de website gepubliceerde voorbeeldovereenkomst, dan is dit zeker raadzaam.

Een beoordeelde voorbeeldovereenkomst zegt helaas niets over hoe de Belasting-dienst de arbeidsrelatie beoordeelt bij het vaststellen van de aangifte inkomstenbelasting. Het blijft voor de zzp’er dus best lastig om nu duidelijk te hebben wat zijn positie is. Vanuit administratief oogpunt wordt het ook (nog) niet makkelijker. Het blijft voorlopig dus nog even slingeren aan de lianen.

Léonie Boon, fiscalist bij
Kennemerwaert Groep
Maerten van Heemskerckstraat 34
1961 EB Heemskerk
T: 0251 – 257 957
F: 0251 – 257 959
E: postbus51@kennemerwaert.nl
www.kennemerwaert.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development