Interessante kennissessie OV IJmond Jong: ‘Diversiteit is succesfactor in het bedrijfsleven’

OV IJmond Jong organiseert voor de leden afwisselend kennissessies en dynamische netwerkactiviteiten. Deze week stond een kennissessie met leiderschapsdeskundige Esther Mollema op het programma. Zij ging met de leden van de ondernemersvereniging – jong en iets ouder – in gesprek over diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Mensen in diverse teams zijn slimmer en creatiever, voelen zich meer betrokken, vinden het team fijner om in te werken en switchen minder snel van baan. Esther Mollema, zowel nationaal als internationaal een autoriteit op het gebied van verandermanagement en (vrouwelijk) leiderschap, had weinig moeite om de aanwezigen te overtuigen van de meerwaarde van diversiteit aan de top.

Ze vertelde in de Skybox van Daalimpex dat diversiteit veel verder gaat dan de verhouding mannen en vrouwen binnen een managementteam, directie of raad van commissarissen. ,,Het gaat om alle manieren waarop we verschillend zijn, dus ook karaktereigenschappen, levenservaring en status tellen mee. Ondernemers die voor diversiteit durven te kiezen, boeken betere resultaten. Onderzoek van Ernest & Young heeft aangetoond dat diverse teams 10% meer klanttevredenheid en 10% meer omzet realiseren. Die cijfers tonen aan dat diversiteit een succesfactor is in het bedrijfsleven.’’

De discussie over diversiteit in de top van het bedrijfsleven richt zich momenteel vooral op de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Terwijl in andere landen al sprake is van een verplicht quotum (vaak een verdeling van 70% mannen en 30% vrouwen bij bedrijven van meer dan 50 werknemers), loopt Nederland wat dat betreft ver achter. ,,De traditionele rolverdeling is zo diep geworteld in onze samenleving dat er een stevig middel nodig is om een verandering te bewerkstelligen’’, aldus Mollema. Een deel van de aanwezigen was het met haar eens, maar anderen vonden een verplicht quotum niet nodig. ,,Dat regelen wij zelf wel’’, was een van de reacties. Mollema gooide nog wat olie op het vuur door te stellen dat een quotum ‘een gevaar is voor middelmatige mannen, niet voor mannen met kwaliteit.’

Marit Bakker, bestuurslid van OV IJmond en verantwoordelijk voor de jonge ondernemers, heeft in de praktijk regelmatig te maken met het beeld dat in Nederland heerst over de rol van de vrouw. ,,Bij het sierbestratingsbedrijf dat ik samen met mijn broer run, werd ik regelmatig geschoffeerd als vrouw. Het is echt een mannenwereld en ze zijn niet gewend dat daar een vrouw in een leidinggevende rol rondloopt. Als ik bijvoorbeeld naast een mannelijke stagiair aan de verkoopbalie zat, werd hij als eerste om advies gevraagd. Ik moest dan het woord overnemen en ze overtuigen dat ze bij mij moesten zijn voor advies en bijna letterlijk zeggen dat het mijn bedrijf is.’’ Mollema herkende dat beeld: ,,Wij hebben in Nederland vrij vastgeroeste ideeën over rolverdeling. Dat moet echt anders.’’

De leiderschapsdeskundige wist de leden van OV IJmond bijna twee uur te boeien met prikkelende stellingen, interessante feiten en tips over diversiteit. Tijdens de netwerkborrel met fantastische hapjes van Van Es Catering was volop ruimte om na te praten over de interessante kenissessie. Iedereen ging naar huis met een flinke dosis ‘food for thought’.

Meer weten over de activiteiten van OV IJmond Jong? Kijk op www.ovijmond.nl of mail naar clusterjong@ovijmond.nl.

Verslag: Friso Huizinga / Foto’s: Reinder Weijdijk

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development