Kennis delen voor een optimaal resultaat

Een fusie of overname is een grote stap in het leven van een ondernemer. Dit proces vraagt om zorgvuldigheid en specialistische kennis. De accountmanagers van de Rabobank brengen hun klanten daarom regelmatig in contact met de collega’s van Rembrandt Fusies & Overnames. Zij zijn specialisten en marktleider op dit gebied.

‘Bij zakelijke klanten van 50 jaar en ouder is het eigenlijk een standaard gespreksonderwerp’, vertelt Roelof Reemeijer, accountmanager Private Banking van Rabobank Velsen en Omstreken. ‘Dan komt bijvoorbeeld de overdacht van de aandelen ter sprake en rijst de vraag hoe daarmee om te gaan. Het bruggetje naar een fusie of overname is vervolgens snel gemaakt.’ Rembrandt komt meestal pas in beeld als de accountmanager erover begint, maar het gebeurt steeds vaker dat een klant het zelf ter sprake brengt omdat hij zich in de materie heeft verdiept. Een goede zaak, vindt Ramon Perez, accountmanager Groot Zakelijk van Rabobank IJmond Noord. ‘Het is fijn als een klant bij ons aankaart dat hij plannen heeft voor een fusie of overname. Je kunt daar niet vroeg genoeg over beginnen. Hoe meer tijd, hoe meer we kunnen doen.’ Reemeijer: ‘De kennis van Rembrandt gaat verder dan die van de lokale bank. Hun netwerk is vele malen groter.’ John Hoekman, projectleider van Rembrandt, onderschrijft dat. ‘Wij kunnen snel schakelen met bedrijven in Nederland en Europa, maar ook in de Verenigde Staten of bijvoorbeeld India. Ons netwerk houdt niet op bij de landsgrenzen. Wij werken overal samen met partijen die de markt goed kennen. Daardoor zijn wij in staat overal ter wereld de juiste fusie- of overnamepartners te vinden.’

‘Een fusie of overname kan op elke leeftijd in beeld komen’, aldus Ramon Perez. ‘Een klant van in de veertig gaf onlangs aan dat hij een mooi bedrijf op het oog heeft om over te nemen. In zo’n geval ga ik naar Rembrandt om te kijken of we samen op kunnen trekken. Het gaat dus niet alleen om ondernemingen die een overnamepartner zoeken, maar ook andersom.’ Hoekman: ‘Rembrandt heeft daarnaast veel managers als klant die aansturen op een management buy-out bij het bedrijf waar ze werken of een management buy-in bij een extern bedrijf. Met deze klanten bekijken wij samen wat er mogelijk is. Wat is het bedrijf waard? Kan hij of zij de overname wel betalen? Dat brengen we in kaart vóórdat wij in gesprek gaan met de directeur/grootaandeelhouder van het bedrijf. Als er daadwerkelijk iets uitkomt, dan komen de accountmanagers van de lokale bank weer in beeld. Enerzijds omdat de opbrengst van de verkoop een goede bestemming moet krijgen en anderzijds omdat degene die het bedrijf wil over-nemen een financiering nodig heeft. We kunnen ook naar vermogensmanagement kijken om antwoord te geven op de vraag wat de verkopende partij nodig heeft om de rest van zijn leven goed door te komen. Daarmee is de cirkel rond en vormen accountmanagers van de Rabobank en projectleiders van Rembrandt samen met de klant een solide team.’ Projectleider John Hoekman legt graag uit hoe Rembrandt te werk gaat. ‘De eerste keer leggen wij de klant uit hoe het verkoopproces in zijn werk gaat. We proberen te achterhalen waar de gevoeligheden liggen en bepalen samen met de klant welke richting het op moet. Dat eerste gesprek is vrijblijvend. Als we daarna echt aan de slag gaan, dan maken we eerst een waardering en kijken we of wij op dezelfde lijn zitten. Anders gezegd: als de klant 10 miljoen euro wil hebben en wij waarderen de onderneming op 1 miljoen, dan wordt het niks. Als we op dezelfde lijn zitten stellen wij een informatiememorandum op waarin alles wordt vastgelegd. Daarna wordt gestart met het in kaart brengen van potentiele overnamepartners en gaan we partijen benaderen, onderhandelen en een deal voorbereiden. In dat traject maken we gebruik van het netwerk van zowel de Rabobank als van Rembrandt.’

Het komt ook voor dat de specialistische kennis van Rembrandt uitsluitend wordt ingezet voor een waardebepaling. Hoekman: ‘Dan draagt een account-manager bijvoorbeeld een Private Banking-klant aan die wil weten hoeveel zijn bedrijf waard is. Wij maken een financiële analyse en toetsen de onderneming aan recente transacties in de markt.’ Reemeijer herkent zich in dit voorbeeld. ‘Uiteraard zijn wij het aanspreekpunt voor de klant, maar wij verwijzen door naar de juiste specialisten.’ Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Een fusie of overname wordt vaak in stilte voorbereid’, zegt Perez. ‘Een ondernemer stapt met dit soort zaken misschien niet zo snel naar zijn accountant of een familielid, maar wel naar zijn private banker of zakelijke accountmanager. Aan ons de taak om een lijntje uit te zetten naar Rembrandt. Hun discretie is onomstreden.’

‘Het runnen van een bedrijf is een belangrijke levensfase met een begin en een einde’, besluit Roelof Reemeijer. ‘Na het einde van die levensfase begint iets nieuws. Dat moeten we samen met de klant in beeld brengen, bijvoorbeeld door te berekenen wat voor rendement een ondernemer moet behalen om de rest van zijn leven op een prettige manier door te komen. Dat zijn vraagstukken waar Rembrandt een belangrijke rol in kan spelen.’ Ramon Perez is het daar volledig mee eens. ‘Klanten vragen wel eens aan mij wat het beste moment is om hun onderneming te verkopen. In dat geval vragen we of Rembrandt een waardebepaling kan maken die wordt afgestemd op het vermogensmanagement. Daar kan uitkomen dat een klant nog een paar jaar moet wachten om het gewenste rendement te behalen.’

‘De toegevoegde waarde van Rembrandt zit vooral in het ontzorgen van klant én bank’, zegt John Hoekman. ‘Wij hebben de kennis en ervaring in huis die bij een lokale bank ontbreekt. Wij doen circa 50 tot 75 transacties per jaar en dat zegt volgens mij genoeg. Harde noten kraken in een onderhandelingsproces kun je wel aan ons overlaten. Ons inschakelen maakt de kans de op een geslaagde fusie of overname simpelweg groter.’

Over Rembrandt

Rembrandt Fusies & Overnames is een onafhankelijke organisatie met als kernactiviteit advisering en begeleiding bij koop en verkoop van onder-nemingen. Zij begeleiden eigenaren van grote, middel-grote en kleinere familie- bedrijven die een oplossing zoeken voor hun opvolging en ambitieuze ondernemers met uitbreidingsplannen. Rembrandt F&O is sinds 2003 onderdeel van de Rabobank Groep, maar opereert als een zelfstandige en onafhankelijke dochter.

Meer weten?

Voor meer informatie over fusies en overnames kunt u contact opnemen met uw eigen accountmanager of de afdeling Bedrijven van Rabobank IJmond Noord T: (0251) 28 55 40 E: bedrijven@ijmondnoord.rabobank.nl. of van Rabobank Velsen en Omstreken T: (023) 513 36 00 E: bedrijven@velsen.rabobank.nl.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development