Derdenbeslag onder de werkgever

Een schuldeiser kan op grond van een rechterlijke beslissing (executoriaal) derdenbeslag leggen op een vordering die zijn schuldenaar rechtstreeks van een derde zal verkrijgen op grond van een – ten tijde van het beslag – bestaande rechtsverhouding.

Het begrip ‘vordering’ dient in dit verband ruim te worden uitgelegd en omvat alle vorderingen die recht geven op enige vermogenswaarde.

Hieronder valt dus ook het loon dat een werkgever aan de schuldenaar verschuldigd is op grond van een tussen hen – op het moment van het beslag – bestaande arbeidsovereenkomst. Een loonbeslag is dan ook een gewilde manier voor een schuldeiser om via de werkgever van de schuldenaar alsnog zijn vordering te kunnen incasseren. Hiervoor, evenals voor sociale uitkeringen en pensioen, geldt echter een wettelijke beslagvrije voet, waarmee de werkgever bij zijn mede- werking aan het beslag ook steeds rekening dient te houden.

Maar hoe zit dat nu met een ontslag- vergoeding van een werkgever aan de schuldenaar, mag de schuldeiser ook daarop derdenbeslag onder de werkgever leggen en zo ja, geldt hiervoor dan ook de wettelijke beslagvrije voet, zoals bij het loonbeslag?

Als ten tijde van het derdenbeslag de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en de schuldenaar reeds bestond, dient de ontslagvergoeding te worden aangemerkt als een vordering die uit die arbeids- verhouding voortvloeit en mag de schuldeiser daarop dus derdenbeslag onder de werkgever leggen.

In tegenstelling tot aan het loonbeslag, is aan een eenmalige of ineens uitbetaalde ontslagvergoeding van de werkgever aan de schuldenaar volgens de rechtspraak voorts géén beslagvrije voet verbonden. Daarbij is ook niet van belang of de werkgever nog een fictieve opzegtermijn in acht moet nemen bij het ontslag. Over een eventuele fictieve opzegtermijn geldt ten aanzien van een dergelijke ontslag- vergoeding dan ook géén beslagvrije voet.

In de situatie waarbij een schuldeiser ten laste van een schuldenaar tijdens diens dienstverband onder diens werkgever derdenbeslag legt en deze werkgever de schuldenaar vervolgens ontslaat met een (eenmalige) ontslagvergoeding, kan de schuldeiser dus aanspraak maken op de volledig uit te keren ontslagvergoeding. De werkgever is als derde-beslagene ook wettelijk verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen. De werkgever neemt als derde-beslagene dus een bijzondere rechtspositie in.

Daarover zal ik u in mijn volgende column meer vertellen. Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke zaken kunt u altijd contact met mij opnemen en ben ik u graag van dienst.

Mr. Esther Avontuur

Mr. Esther Avontuur is advocaat Arbeidsrecht bij Tanger Advocaten N.V., met vestigingen in de IJmond, Alkmaar en Haarlem één van de grootste advocatenkantoren van Kennemerland. Zie de website: www.tanger.nl. Mail uw vragen aan: e.avontuur@tanger.nl of bel ons kantoor: 0255-547800.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development