Vastgoed nieuw leven inblazen…

Daar waar wij jaren naar hebben uitgekeken, lijkt voorzichtig te gaan plaatsvinden: herstel van de woningmarkt. Ook voor wat betreft het bedrijfsmatig vastgoed vormt zicht een dunne bodem in de markt. Er vinden in toenemende mate kooptransacties plaats, er is een grotere koopbereidheid bij ondernemers. Deze initiatieven worden nog niet altijd volledig gehonoreerd door de hypotheekverstrekkende instellingen. 

De transacties die nu plaatsvinden zien vooral op scherp geprijsd vastgoed op courante locaties. Winkels, bedrijven, bouwkavels op gewilde plekken, met gangbare afmetingen tegen scherpe prijzen.Een groot deel van het bedrijfsmatige vastgoed valt niet binnen dit courante segment. Toch vinden hier ook in toenemende mate transacties plaats. Buurman’s pand komt te koop, daar waar voorheen kopers stonden te drommen, is de realiteitszin neergedaald en is buurman bereid zaken te doen, en vinden partijen elkaar. Het hete hangijzer is dan vooral het verkrijgen van de financiering. Lukt dit niet helemaal, dan worden alternatieve oplossingen gezocht, een lening bij een handelsbank, een achtergestelde lening bij de verkoper in de vorm van een 2de hypotheek. Zo kan een zaak toch doorgang vinden. De panden die buiten de spreekwoordelijke boot vallen, is een niet onaanzienlijk percentage van het totale aanbod. Het betreft vaak gebouwen waar de afgelopen decennia nauwelijks in is geïnvesteerd en die qua technische en/of economische levensduur aan het einde van hun cyclus zitten.

Daarnaast kan de locatie simpelweg door wat voor redenen die buiten de invloedssfeer van de eigenaar liggen, niet meer aantrekkelijk zijn. In de media is de afgelopen jaren veelvuldig gesproken over mogelijke oplossingen voor deze groep panden. Sloop, of herbestemming en renovatie zijn de meest gehoorde alternatieven. De overheid heeft vijf jaar na het uitbreken van de crisis nog geen consistent beleid gevormd ten aanzien van de vastgoedmarkt. Samen met de bouwnijverheid toch één van de pijlers van onze economie. Voor een verplichte sloop is geen financiële tegemoetkoming geregeld, voor het herbestemmen van panden vindt men vaak een weinig coöperatief ambtenarenapparaat tegenover zich, dat zich verliest in niet passende ruimtelijke ordeningsregelgeving (bestemmingsplan-wijziging/ -verruiming) of regelgeving vanuit het Bouwbesluit staat een herontwikkeling in de weg. In de IJmond heeft een slagvaardig ambtenarenapparaat en College van B&W mede aan de wieg gestaan van een succesvol voorbeeld van een herbestemming.

Recent is de voormalige kantoorruimte van Diginotar aan de Vondellaan tegenover het Rode Kruis Ziekenhuis opgeleverd. Het gebouw stond er inmiddels verlaten bij, het leek een roemloos einde tegemoet te gaan. De eigenaars van het gebouw kozen voor een actieve benadering. In de zorgomgeving van het Rode Kruis Ziekenhuis past een modern een aan de zorg-gerelateerd gebouw, zo was de gedachte. In een bouwteam met een aannemer en adviseurs werd een totaal concept bedacht. Een moderne uitstraling, het toepassen van duurzame materialen en installaties waren daarbij het uitgangspunt. Met deze uitgewerkte casus is een latente vraag van zorgpartijen ingevuld. Lokaal en door het hele land heen zijn zorgpartijen benaderd. Binnen no-time was het gebouw volledig ingevuld, er staan zelfs partijen op de wachtlijst. Deze exercitie heeft meerdere doelen gediend: het oude pand heeft een tweede leven gekregen, de omgeving is erbij gediend en er is voor een kleine 2.000 m² aan kantoorruimte aan de bestaande voorraad onttrokken. Niet elk pand leent zich voor een dergelijke succes-volle revitalisering. Toch begint een dergelijk nieuw leven met ambitieuze eigenaren, die samen met een enthousiaste en een coöperatieve lokale overheid samen succes kunnen schrijven.
Een goed voorbeeld doet volgen…

Teer Bedrijfsmakelaars | Simon Hamming

www.teer.nl

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development