Verplichtingen van de werkgever bij derdenbeslag

Een werkgever die geen partij is bij een conflict tussen een werknemer en een derde partij, kan door een deurwaarder die gerechtigd is ten laste van een schuldenaar beslag te leggen verplicht worden om een aantal zaken te doen.

Informatieplicht

De deurwaarder mag dan bij de werkgever van de schuldenaar informeren of deze periodieke betalingen aan hem verricht en de werkgever is verplicht hierop desgevraagd schriftelijk te antwoorden. Daarbij moeten de termijn en de omvang van de betalingen worden opgegeven en ook eventuele al gelegde beslagen. De bedoeling hiervan is nodeloos beslag te voorkomen, zoals wanneer het dienst­verband al is beëindigd of er al een beslag is gelegd voor een hoge vordering. Als de werkgever niet tijdig reageert en er later sprake is van een nodeloos beslag, kan de werkgever worden aangesproken voor de gemaakte onkosten.

Verklaringsplicht

In verband met een mogelijk loonbeslag zendt de deurwaarder aan de werkgever een beslagexploot en een verklarings­formulier inzake het inkomen van de schuldenaar. De werkgever dient het verklarings­formulier binnen vier weken na de beslaglegging ingevuld en ondertekend aan de deurwaarder te retour­neren. Dat moet ook als de werkgever zelf van mening is dat het beslag geen doel treft, bijvoorbeeld omdat hij de schuldenaar helemaal niets verschuldigd is en verder ook geen zaken van deze onder zich heeft. Bij gebreke daarvan kan de werkgever zelf worden gedagvaard en aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schuldvordering.

Uitvoeringsplicht

De werkgever is verplicht uitvoering aan het loonbeslag te geven door periodiek een deel van het loon van de schuldenaar in te houden en aan de deurwaarder af te dragen. Zoals ik in mijn vorige column al aangaf, dient de werkgever daarbij ook de wettelijke beslagvrije voet in acht te nemen. De beslagvrije voet heeft te gelden als het minimum inkomen waar de schuldenaar zijn vaste lasten en levens­onderhoud van moet betalen. Op dit gedeelte van het loon, alsmede overigens op eventuele aanvullende onkosten­vergoedingen, kan daarom geen loon­beslag worden gelegd. Als de werkgever het loonbeslag niet nakomt en het loon toch maandelijks rechtstreeks aan de schuldenaar betaalt, dan is deze betaling niet van waarde en moet de werkgever opnieuw betalen aan de beslaglegger. Om eventuele aansprakelijkheid voor nodeloze beslagkosten en voor de gehele schuldvordering, alsmede om een dubbele periodieke betaling te voorkomen, is het dus belangrijk dat de werkgever zijn verplichtingen bij een derdenbeslag nakomt. Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke zaken, kunt u altijd contact met mij opnemen en ben ik u graag van dienst.

Mr. Esther Avontuur

Mr. Esther Avontuur is advocaat Arbeidsrecht bij Tanger Advocaten N.V., met vestigingen in de IJmond, Alkmaar en Haarlem één van de grootste advocatenkantoren van Kennemerland. Zie de website: www.tanger.nl. Mail uw vragen aan: e.avontuur@tanger.nl of bel ons kantoor: 0255-547800.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development