Leve het personeelsfeest?

De Werkkostenregeling of WKR is momenteel een veel besproken fenomeen in de belasting­wetgeving. Vanaf 1 januari 2015 is deze werkkostenregeling verplicht ingevoerd. Onder de werkkostenregeling valt alles wat de werkgever aan de werknemer vergoedt of verstrekt in beginsel onder het loon, waarbij een beperkt aantal categorieën uitgezonderd (en -deels- onbelast) zijn. Al het andere dat de werkgever aan de werknemer betaalt, is dus wel loon. Daarbij geldt dat vervolgens dat de vergoedingen en verstrekkingen onbelast zijn voor zover zij gezamenlijk het forfaitaire bedrag van 1,5% (vanaf 2015 1,2%) van de totale loonsom van de werkgever niet overschrijden. Dit is de zogenoemde vrije ruimte. 

Personeelsfeest Voorheen was het personeelsfeest een uitgave die was vrijgesteld tot een maximum van € 454 per werknemer per kalenderjaar. De uitgaven werden niet gezien als loon en er kwam geen eind­heffing overheen. Onder de werkkostenregeling moeten feesten op externe locaties wel als loon worden beschouwd, óf in de forfaitaire ruimte worden ingedeeld. In feite is dit dus een verslechtering ten opzichte van de oude situatie, want de forfaitaire ruimte is beperkt. Een personeelsreis om het bedrijfs­jubileum te vieren, een teamuitje met partners van de werknemers, een middagje paintballen en een nieuw­jaarsbijeenkomst vormen dus allemaal belast loon dat naar keuze kan worden aan­gewezen in de vrije ruimte. De Belastingdienst gaf in februari 2015 echter nog aan dat een personeelsfeest op een externe locatie dat plaatsvindt aansluitend op een studiedag, in beginsel onder de vrijstelling kon vallen met betrekking tot de reis- en verblijfkosten. Hier is de Belastingdienst thans op terug gekomen.

Personeelsfeest aansluitend op studiedag toch belast

Als er een studiedag wordt georganiseerd op een externe locatie met aansluitend een personeelsfeest, dan geldt volgens de Belastingdienst nu het volgende. De invulling van het programma is doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter en of dit onbelast kan worden gedaan. Studiedagen zijn gericht vrij­gesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunnen daarom ook onbelast verstrekt worden. Het personeelsfeest daarna is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn dan ook loon voor de werknemers of kan worden aangewezen in de vrije ruimte. Helaas kan een personeelsfeest na een studiedag op een externe locatie over het algemeen dus toch niet onder een gerichte vrijstelling vallen.

Evenementen met vooral een zakelijk karakter wél vrijgesteld

Het (personeels)evenement is overigens wél vrijgesteld als het zakelijke karakter overheerst. Hierbij kan gedacht worden aan een zakelijk evenement voor zaken­relaties waaraan ook de werknemers deelnemen of een seminar dat wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Ook een ontbijtsessie voor uw werk­nemers op een externe locatie is gericht vrijgesteld als deze vooral een zakelijke karakter heeft. Ook kan het personeelsfeest dat u op uw eigen locatie organiseert, onbelast plaatsvinden. Nuttigen de personeels­leden echter tijdens het feest ook een maaltijd, dan moet u een bepaald bedrag per maaltijd tot het loon rekenen. Ook dit ‘loon’ kan echter aangewezen worden in de vrije ruimte. Het personeelsfeest zal dus wellicht aan populariteit inboeten, met dank aan de werkkostenregeling.

Léonie Boon,
fiscalist bij Kennemerwaert Groep
Maerten van Heemskerckstraat 34
1961 EB Heemskerk
T: 0251 – 257 957
F: 0251 – 257 959
E: postbus51@kennemerwaert.nl
www.kennemerwaert.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development