Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

De directeur groot armoedzaaier?

De overheid heeft jarenlang gestimuleerd dat de DGA zijn pensioen zag als aftrekpost. Het geld moest beschikbaar blijven voor de BV. Binnen de BV werd dit geld geïnvesteerd en geconsumeerd. Goed voor de economie. De DGA heeft daar op advies van de accountant vaak dankbaar gebruik van gemaakt maar daarbij wel zijn eigen pensioenpot ‘opgegeten’. Bij overlijden of scheiden is het geld er niet op basis van de fiscale waardering, laat staan op commerciële grondslagen. Een groot probleem, dat we al jaren aan zagen komen, dient zich aan. Krijgen we een groep Directeur Groot Armoedzaaiers? 

Waar staan we?

Het is al maanden duidelijk dat de overheid een einde gaat maken aan het hui­dige eigen beheer regime voor DGA’s. Dat deed toenmalig staatssecretaris Weekers in zijn brief over de complexiteit van het pensioen in eigen beheer voor de DGA. Met name door het verschil in fiscale en commerciële waarde. De hui­dige staats­secretaris Wiebes herhaalt dit in zijn antwoorden op kamervragen in december. Wat nu?

Status quo

Feitelijk is de DGA nog niks opgeschoten, de onzekerheid blijft. 28% van de DGA’s heeft de fiscale waarde niet liquide, laat staan hoe hoog het percentage is op commerciële basis! Zeker nu het verschil tussen deze 2 steeds groter wordt. Probleem is dat Wiebes aangeeft het geld liquide te willen houden voor de BV en het ook budgetneutraal te willen oplossen. Deze twee doelstellingen staan haaks op elkaar. Daarmee zegt hij eigenlijk dat, hoewel hij weet dat veel DGA’s hierdoor in de problemen gaan komen, de overheid het geld uiteindelijk toch wil hebben. Maar hij vindt het wel belangrijk dat het geld beschikbaar blijft voor de BV, zodat het geïnvesteerd kan worden. Want dat is goed voor de economie. In ieder geval op korte termijn. Feitelijk zullen dus alleen de DGA’s die hun bedrijf met grote winst verkopen of het kleine percentage dat heel veel gespaard heeft uit de problemen blijven. En zeker zorgen dat je niet gaat scheiden, want dan kom je per direct in de problemen.

Oplossing?

De overheid zal nooit het geld krijgen op commerciële grondslagen. Dat geld is er namelijk vaak niet. De overheid heeft dit niet gebudgetteerd en het is dus budgetneutraal. Afstempelen naar fiscale waardering lijkt de enige optie. Maar dan loop je wel weer aan tegen juridische bezwaren. Andersom dan… op de balans commercieel waarderen. Dan krijgt de overheid weer minder vennootschaps­belasting binnen.

Doel van pensioen

Laten we het eerst eens worden dat we terug moeten gaan naar de basis. Een fiscale faciliteit bieden voor het opbouwen van ouderdomspensioen en het verzorgd achterlaten van nabestaanden. Daar was het uiteindelijk allemaal voor bedoeld. En dus niet voor het stimuleren van de economie. Anders zullen de DGA’s die hun bedrijf minder goed ver­kopen dan ze voor de crisis gedacht hadden zonder pensioen blijven zitten. En is de Directeur Groot Armoedzaaier geboren.

Advies

Laat u zich op dit punt dus goed advi­seren en begeleiden. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Lands Advies www.lands.nl of info@lands.nl of 0251 – 290 900.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development