Zakendoen met de eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bevindt zich in de unieke positie dat hij zaken kan doen met de eigen bv. Het is echter wel de bedoeling dat partijen zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd.

Iedere transactie tussen een DGA en de BV moet zakelijk verlopen. Dat blijkt vaak een ‘vergeten’ punt. Van belang is bijvoorbeeld dat er een (schriftelijke) leningsovereenkomst met daarin in ieder geval een aflossingsschema en een reëel rentepercentage wordt opgesteld. Bovendien moeten er zekerheden zijn gesteld. Voor de vraag of een overeenkomst ‘zakelijk’ is, zou feitelijk getoetst moeten worden of de BV een dergelijke leningsovereenkomst ook zou zijn aangegaan met een onafhankelijke derde.

Lenen aan de BV
Als je als DGA geld leent aan de BV dan is de zakelijke rente die de BV betaalt als bedrijfslast aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. De DGA zelf krijgt in dat geval te maken met de zogenoemde TBS-regeling. Dat betekent dat de rente op de geldlening in box 1 progressief wordt belast.

Maar het van toepassing zijnde (hoge) rentepercentage kun je zelf bepalen. Toch? Niets is minder waar. Voor de aftrekbare rente (bij de BV) en de belastbare rente (bij de DGA) moet worden uitgegaan van een ‘normale zakelijke rente’. Het meerdere, niet-zakelijke voordeel wordt mogelijk gezien als een vermomde winstuitdeling en is bij de DGA belast in box 2 (aanmerkelijk belang) en bij de BV (als verkapt dividend) niet aftrekbaar.

Wisselende rekening-courantstanden
In de praktijk hebben veel DGA’s een rekening-courantverhouding met de BV. Bij een rekening-courant met afwisselende debet- en creditstanden is goedgekeurd dat er onder voorwaarden geen rente in box 1 in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief. 

Lenen van de BV
Als de DGA geld leent van de BV, staat ook hier het zakelijk handelen voorop. Belangrijke kanttekening is uiteraard wel dat de BV – na het verstrekken van de lening – aan haar (betalings)verplichtingen kan blijven voldoen!

Als een DGA geld leent voor consumptieve doeleinden of bijvoorbeeld om hiermee in privé te beleggen, dan valt de lening als schuld bij de DGA in box 3. De betaalde rente is bij de DGA als zodanig niet aftrekbaar, maar bij de BV als ontvangen rente wél belast.

Lenen voor de eigen woning?
De BV kan de DGA ook een lening verstrekken voor de aanschaf, verbouwing of het onderhoud van de eigen woning. Uitgaande van een reële leningsovereenkomst, is deze rente als ‘eigenwoningrente’ aftrekbaar in box 1 en bij de BV belast.

Met ingang van 2013 moet een nieuwe eigenwoninglening aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Voor een nieuwe (deel)lening is de rente alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.Bovendien geldt voor een lening bij de eigen BV voor de eigen woning een ‘informatieplicht’. De Belastingdienst moet tijdig geïnformeerd worden over deze hypothecaire geldlening.

Kortom, ‘zakelijkheid’ is en blijft het toverwoord!

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development