Ondernemers stemmen over komst Bedrijven InvesteringsZone haven IJmuiden

Ondernemers uit het IJmuidense havengebied stemmen of er daar vanaf 1 januari 2017 een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) komt. De BIZ heeft als uitgangspunt dat onder­nemers gezamenlijk meebetalen om hun bedrijfsomgeving een blijvende kwaliteits­impuls te geven. OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer ondersteunt dit soort initiatieven graag. ‘Want samenwerking van bedrijven op bedrijventerreinen en in winkel­gebieden biedt een duidelijke toegevoegde waarde.’

BIZ Havengebied IJmuiden heeft af­­ge­lopen zomer samen met Zeehaven IJmuiden NV en de lokale politiek een BIZ-uitvoeringsovereenkomst gesloten. Zij noemen de BIZ ‘een bijzondere kans voor een schoon en veilig Havengebied IJmuiden, waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.’

Wat is het idee?

De basis is dat elke ondernemer een kleine jaarlijkse investering doet om het vestigings-, werk- en veiligheidsklimaat van het IJmuidense havengebied te verbeteren. Grote ondernemingen betalen daarbij meer dan kleine bedrijven. Het onderliggende activiteitenplan dat hier door de ondernemers zelf is opgesteld, laat zich doorrekenen tot een gezamen­lijke jaarlijkse bijdrage van 138.210 euro. Dit dankzij de eenmalige subsidiëring van 190.500 euro door Zeehaven IJmuiden en provincie – als de BIZ er daadwerkelijk komt. Met het totale bedrag worden zaken als camerabewaking, beweg­wijzering en parkmanagement voor een schoon, veilig en fraai gebied mogelijk gemaakt. Alsmede de inrichting van een digitaal signaleringsnetwerk, Compaan genaamd. Dat maakt hierbij bovendien de complexere KVO-trajecten overbodig.

Stemming

Ondernemers in het havengebied konden tot 28 oktober j.l. stemmen of zij voor of tegen de BIZ-komst zijn. De uitslag was 1 november. Deze datum lag na de deadline van de IJmondiaan, waardoor we de uitkomst niet kunnen melden. Wat wél duidelijk is: de introductie van de BIZ gaat pas door als er aan diverse criteria is voldaan: zo moet minimaal 50 procent van de stemgerechtigden uit het havengebied hebben gestemd, minimaal 67 procent van de stemmers vóór de BIZ hebben gekozen én dient de totale WOZ-waarde van de vóórstemmers groter te zijn dan die van de tegenstemmers.

Voordelen

OV IJmond ondersteunt de gedachte dat de komst van de BIZ de aantrekkingskracht van het Havengebied voor investeerders en (nieuwe) ondernemers ver­betert. Tevens geeft het de verhuurbaarheid van leegstaand vastgoed een impuls en een hogere vastgoedwaarde én is de BIZ een positieve showcase in de regio met een goede publiciteit voor het Havengebied. BIZ biedt eveneens mogelijkheden voor kortingen op collectieve inkoop en reductie van ver­zekeringspremies door collectieve veiligheidsmaatregelen.

Biz in Heemskerk

OV IJmond is verheugd dat ook in Heemskerk ondernemers en gemeente bezig zijn een BIZ te realiseren voor het centrum. De ondernemers hebben recentelijk over dit voornemen gestemd. De uitslag hiervan is op 2 november j.l. bekendgemaakt; helaas te laat om dat in deze editie te kunnen meenemen.

www.ovijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development