Column van Aandacht Arbo. Coen Splinter

(On)Veilig werken doe je samen?!

De wijzigingen in een notendop:

• het benadrukt meer dat werkgever eindverantwoordelijke is voor zijn arbobeleid.

• versterking positie preventiemede­werker en samenwerking met arbodienst­verleners;

• verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts;

• een basiscontract voor arbodienst­verlening;

• meer mogelijkheden tot handhaving en toezicht door de inspectie SZW;

De logica:

• van werkgevers en werknemers wordt verwacht actief bezig te zijn met duur­zame inzetbaarheid;

• middelen daarvoor zijn goede arbeidsomstandigheden, effectief gezondheidsbeleid en een leven lang leren. Het gaat om fysieke en sociale (emotionele) veiligheid!

• de werknemer (Sjors) levert zijn arbeid aan zijn klant, de werkgever (Cheffie), eigenlijk de klant van de werkgever!

• goede, sociale en veilige arbeidsomstandigheden maken dat de werknemer zijn werkvermogen 100% kan benutten!

• mooie aanleiding om het Arbo-/inzetbaarheidsbeleid weer eens samen met alle belanghebbende medewerkers onder de loep te nemen.

Samengevat:

• de rollen en verantwoordelijkheden worden nadrukkelijker neergezet;

• met een strengere handhaving: minder waarschuwingen en eerder directe boetes.

• u heeft een jaar de tijd om deze wijzigingen door te voeren.

Laat u inspireren door uw werknemers bij uw inkoop betreft deskundige (Arbo) adviseurs zoals: casemanager, bedrijfsarts, veiligheidskundige. Veilig werken doe je toch echt samen!

To do:

• breng alle risico’s in kaart (www.rie.nl)! vul samen met uw medewerkers het plan van aanpak in!

• stel een functieprofiel op uit de RIE voor de preventiemedewerker!

• betrek iedere medewerker bij de preventie!

• geef het (emotionele) veilig werken dagelijkse aandacht door aansturen, coachen en te inspireren!

• laat de vrije toegang van werknemers tot (kern) deskundigen/arbodienst tot een vanzelfsprekendheid behoren!

• maak uw afspraken met deskundige (Arbo) adviseurs vanuit uw eigen behoeften en cultuur!

• voer samen met uw werknemers de wettelijke maatwerkregeling in en neem ze mee bij de inkoop van deskundige (Arbo) adviseurs!

Onze Focus ligt op maximale betrokkenheid en inzetbaarheid van uw medewerkers!

 

Coen Splinter Senior

Casemanager / Inzetbaarheidscoach

Aandacht Arbo Zeestraat 80

1942 AS Beverwijk

T: 0251 27 38 83

E: info@aandachtarbo.nl

www.aandachtarbo.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development