Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

Failliet, en dan ook nog aansprakelijk gesteld worden

Kent u die gedachte; “ik heb een B.V., dus bij mij kunnen ze in privé niets meer komen halen als het mis gaat”? Veel mensen denken dat door te kiezen voor een BV het privévermogen altijd afgeschermd is voor de gevolgen van een eventueel faillissement. Was dat maar waar. Steeds vaker worden de bestuurders (en commissarissen!) van failliete BV’s privé aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. Daarmee wordt een toch al zwarte dag in het leven van een bestuurder nog dramatischer. 

 

Het is de plicht van de curator om te onderzoeken of een faillissement te wijten is aan een fout van de bestuurder. Het vermoeden daarvan bestaat al direct als bijvoorbeeld de jaarrekening niet tijdig is ingediend, de B.V. pas is opgericht of als de boekhouding niet voldoende is bijgewerkt. Ook als de curator het idee heeft dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is, worden bestuurders als het even kan aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

En er is altijd wel een stok te vinden, er zijn claims bekend van curatoren in situaties waarbij zij van mening zijn dat er te lang is gewacht met het aanvragen van een faillissement waardoor crediteuren zijn benadeeld, maar ook van curatoren die bestuurders verwijten de handdoek te snel in de ring te hebben gegooid en te vroeg zelf het faillissement hebben aangevraagd. Achteraf valt er vaak wel iets aan te merken, maar dat wil nog niet altijd zeggen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Naast curatoren die bij onbehoorlijk bestuur het tekort in een faillissement kunnen claimen, kan ook de fiscus achterstallige belastingen en sociale premies bij de bestuurders vorderen.

Recente ontwikkelingen

Met de invoering van de nieuwe Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is de aansprakelijkheid van bestuurders verder verruimt. U moet als bestuurder verantwoording af kunnen leggen over het besluit tot uitkering van dividend. Daarvoor moet u vooraf toetsen of door uitkering van dividend de continuïteit van de rechtspersoon niet in gevaar komt. Gebeurt dat toch, dan kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het gaat bij bestuurdersaansprakelijkheidsclaims veelal om grote bedragen. Mocht het u overkomen, dan is het belangrijk om bijgestaan te worden door een ter zake deskundige advocaat om te claim te verweren. De eisende partij zal echter vaak niet aarzelen om beslag op uw privévermogen te leggen om zijn claim veilig te stellen, en dan kan het wel eens heel lastig worden om de advocaatkosten te voldoen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan de oplossing, want naast het vergoeden van terechte schadeclaims dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering eveneens de advocaatkosten, ook als de claim onterecht blijkt te zijn. Vandaar dat alle vennootschappen, stichtingen en verenigingen ten behoeve van al hun bestuurders en commissarissen een dergelijke verzekering zouden moeten hebben. Het wekt dan toch verbazing dat er nog steeds een groot aantal vennootschappen, stichtingen en verenigingen zijn zonder zo’n verzekering. Aan de premie hoeft het niet te liggen, vanaf enkele honderden Euro’s per jaar is er voor de meeste rechtspersonen al een verzekering te krijgen.

Meer weten?

Informeer bij uw contactpersoon van Lands Advies wat een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw organisatie kost.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over risicoanalyse contact op met een van de risicoadviseurs van Lands Advies. 

0251 – 29 09 00 of

info@lands.nl

www.lands.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development