Investeren in bedrijfsmiddelen

Om je bedrijf veilig en up-to-date te houden, moet je als ondernemer regelmatig investeren in nieuwe, high-tech bedrijfsmiddelen. In de meeste gevallen kan er afgeschreven worden op deze bedrijfsmiddelen waardoor de belastbare winst lager wordt, maar er zijn meer fiscale faciliteiten.  

 

Investeringsaftrek

Als in het kalenderjaar 2017 voor meer dan € 2.300, maar ten hoogste voor € 312.176 in bedrijfsmiddelen wordt geïnvesteerd, bestaat recht op klein- schaligheidsinvesteringsaftrek. Daarnaast zijn er de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek, die worden verleend op specifieke investeringen in bedrijfsmiddelen met een investerings-bedrag boven € 2.500 (drempel voor 2017). De investeringsaftrekken maken deel uit van de fiscale winstberekening. De aftrekken komen in mindering op de winst.

Investeren in bedrijfsmiddelen

Van ‘investeren’ in de zin van de investeringsaftrekken is sprake bij aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn de “tot het vaste kapitaal behorende goederen die voor het uitoefenen van de onderneming worden gebruikt en dus niet voor de omzet zijn bestemd”. Ook goederen die u in huurkoop of door lease hebt verkregen, kunnen bedrijfsmiddel zijn, namelijk als u als economisch eigenaar van de goederen kunt worden beschouwd. Bij bedrijfsmiddelen kun je denken aan gebouwen, belangrijke verbouwingen in gehuurde gebouwen, machines, (winkel)inventarissen, maar ook aan computers, computernetwerken of bijvoorbeeld AED-apparatuur.

Er is een aantal bedrijfsmiddelen welke niet voor investeringsaftrek in aanmerking komen. Te denken valt daarbij aan: • bedrijfsmiddelen waarvoor het investe- ringsbedrag minder dan € 450 (exclusief btw) is;

• bedrijfsmiddelen (roerende en onroerende) die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk (dat is voor meer dan 70%) ter beschikking te worden gesteld (meestal via verhuur) aan derden;

• gronden, met inbegrip van de onder- grond van gebouwen. De aanleg van buizen-, kabel- en andere geleidings- netten en grondverbetering waarvan de kosten plegen te worden afgeschreven, zijn echter niet van investerings- aftrek uitgesloten;

• woonhuizen en woongedeelten van gebouwen. Beslissend is of het pand naar aard en inrichting een woonhuis is of voor bewoning is bestemd;

• personenauto’s, maar niet personen- auto’s die zijn bestemd voor beroeps- vervoer over de weg.

Betalingseis

Als is geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat in 2017 nog niet in gebruik is genomen, wordt aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en/of milieu-investeringsaftrek samen niet méér toegestaan dan het bedrag dat op 31 december 2017 op de investering is betaald. Het meerdere komt voor investeringsaftrek in aanmerking naarmate in 2018 of volgende jaren op de investering wordt betaald, maar in elk geval in het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen.

Hoogte investeringsaftrek

De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het totaalbedrag van de investeringen in 2017.

Zie de tabel voor meer informatie.

Veiligheid, op welk vlak dan ook, is heel belangrijk binnen een bedrijf. Het loont dus in veel gevallen ook om daar in te investeren !

 

 

Léonie Boon

fiscalist bij Kennemerwaert Groep

Maerten van Heemskerckstraat 34

1961 EB Heemskerk

T: 0251 – 257 957

F: 0251 – 257 959

E: postbus51@kennemerwaert.nl

www.kennemerwaert.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development