OV IJmond stemt in met beleidsplan tot 2022

Ondernemersvereniging zet in op het versterken van het ondernemerscollectief 

Tijdens een extra ALV op 30 november j.l. heeft OV IJmond twee belangrijke punten behandeld. Zo hebben de leden in­gestemd met het nieuwe beleidsplan 2018-2022 én is het bestuur qua samenstelling compacter en verjongd. 

OV IJmond staat aan de vooravond van het verankeren van haar doelstellingen en het versterken van haar positie. Kernwaarden zijn vanouds Verbinden, Behartigen, Netwerken en toegevoegd is nu ook Kennisdeling. ‘De organisatie van zo’n 500 ondernemende leden bestaat ruim 3 jaar en heeft inmiddels een stevige positie binnen de IJmond. De vereniging is levendig, heeft een goed imago bij lokale bestuurders en timmert aan de weg in bredere regio’s als de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Holland boven Amsterdam’, zo stelde voorzitter Ton van der Scheer tijdens de ALV. ‘Het is zaak om die positie verder te versterken en te benutten. Hoe? Door een aantal herkenbare thema’s en onderwerpen bij de kop te pakken. Èn door verjonging en vernieuwing in het bestuur te gaan doorvoeren.’

Versterken basis

Het bestuur bood zicht op de beleidsvisie voor de komende jaren. Met de slogan ‘De kracht van het collectief, Beleidsvisie OV IJmond 2022’ stelt de ondernemersvereniging dat de belangrijkste opgave is: het versterken van de basis van de vereniging. ‘Met de basis bedoelen we onze branche- en regioclusters, alsmede onze commissies’, vult Van der Scheer aan. De beste manier om dat te doen is door te gaan werken volgens het Reversed Leadership Pyramid Model. Hierbij is het basisuitgangspunt dat de leiding van de organisatie veel meer een faciliterende dan een controlerende rol op zich neemt. Dat betekent dat de voorzitter en de overige bestuursleden de verschillende clusters in hun kracht moeten gaan zetten. Gevolg is dat het mandaat van de vereniging bij de clusters en commissies komt te liggen. Elk cluster krijgt op basis van een kort jaarplan een jaarbudget en zal zelf contacten met lokale bestuurders leggen. Elk cluster kent daarbij een coördinator, die de clusterwerkzaamheden coördineert en het aanspreekpunt voor het bestuur is.

Bestuurssamenstelling

OV IJmond had al eerder het plan om het huidige Dagelijks en Algemeen bestuur samen te voegen. In het nieuwe, 7-koppige bestuur blijven Ton van der Scheer en Leen Wisker de voorzitter, respectievelijk vice-voorzitter / penningmeester. Ook Vincent Klopper (secretaris en portefeuillehouder Activiteiten) en Ernst de Haas (portefeuillehouder Bouw & Industrie) hadden al eerder zitting in het bestuur. Nieuwkomers zijn Bernard Lensink en Marit Bakker, die respectievelijk de functie van portefeuillehouder Diensten en portefeuillehouder niet-sector gebonden clusters gaan bekleden. Binnenkort komt er nog een bestuurslid voor lopende havenzaken, visserij & transport/logistiek.

Ducktrail

Voorafgaand aan de ALV hadden de leden van het grootste cluster van OV IJmond, de Zakelijke Dienstverlening, al een act­iviteit ontplooid om elkaar beter te leren kennen. De Ducktrail was een avontuur­lijke rally door met elkaar te rijden in 2CV’s, oftewel de ouderwetse Eenden. De Eendenrally bestond uit verschillende pitstops in de IJmond, die verbonden waren door etappes. Elke rit had een eigen navigatietechniek, waarbij onderweg opdrachten (zoals samenwerkings­onderdelen, improvisatie en kennisvragen) werden uitgevoerd. De teams zijn onderweg driemaal gewisseld, zodat er volop gelegenheid was om nieuwe contacten op te doen. Daarnaast hebben de deelnemers aan speeddaten gedaan. Zo kon men aan de hand van vragen kennismaken met elkaar.

www.ovijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development