Persbericht Raadscommissie

De raadscommissie besprak tijdens de vergadering van 15 september 2016 het voorstel om het stadscentrum op te knappen. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. Het lijkt er echter op dat de focus meer zal komen te liggen op de Breestraat. 

Schoon, heel en veilig

Drie winkeliers uit het centrum maakten gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Het werd duidelijk dat de voorkeur van deze insprekers uitging naar ‘’optie twee’’. Dit is de optie waarbij de focus met name komt te liggen op de vernieuwing van de Breestraat. Er werd opgemerkt dat de gemeente aan de slag moet met de renovatie van het gebied. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor Beverwijkers om te komen winkelen. Ook werd door de Fietsersbond speciale aandacht gevraagd voor goede fietsparkeervoorzieningen. Het einde van de retail onder invloed van leegstand in het centrumgebied is volgens hen niet in zicht. Dat er iets zal moeten gebeuren om het aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek, daarover was men het in ieder geval eens. Om leegstand terug te dringen lopen momenteel verschillende initiatieven, en met succes.

Doorpakken

Raadscommissie breed bleek er draagvlak te zijn om te starten met de renovatie. Ondanks het feit dat de meeste fracties (o.a. PvdA, GroenLinks, D66, CDA) een voorkeur uitspraken voor het voorstel van het college, waren andere partijen voorzichtiger. De fractie van de VVD sprak uit dat ondernemers zich misschien tekort zouden doen door te kiezen voor optie twee. ‘’Maar waarom zouden we daar tegen zijn als VVD als de ondernemers dit willen?’’, aldus de heer Heinink. Hij besloot zijn betoog door te stellen dat zijn fractie neigt naar dit scenario maar dan wel zonder het gevraagde extra krediet. Een amendement dat dit regelt, werd hiervoor aangekondigd. De heer Hazeveld van Democraten Beverwijk (DB) stelde dat het volledige, originele plan tot herinrichting van het centrumgebied haalbaar is door anders naar de financiering te kijken. Verantwoordelijk wethouder De Rudder (D66) gaf aan op korte termijn met DB in gesprek te willen over zijn visie op de cijfers.

Oplevering

Doordat het project eind deze zomer is stilgelegd om financiële overschrijdingen in kaart te krijgen, is vertraging opgelopen. Het is en blijft krap, zegt ook De Rudder. Een nieuwe aanbestedingsronde is onvermijdelijk. In een gunstig geval kan worden begonnen met de werkzaamheden in maart 2017. De heer Vreugdenhil (PvdA) sprak daarbij uit dat maart misschien al ambitieus is. ‘’We willen het goed doen, maar we moeten ook teleurstellingen voorkomen.’’. De raadscommissie oordeelde dat raadsvoorstel behandelrijp is. Tijdens de raadsvergadering van 29 september 2016 neemt de raad een definitief besluit.

Inzet: Wethouder De Rudder

www.beverwijk.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development