De schakelbak: een mooi alternatief voor functioneringsgesprekken?

Werknemers met ZelfRegie* hebben sturing, coaching en inspiratie nodig! Leiderschap door sturing, coaching en inspiratie vraagt om een heldere en positieve communicatie. Tijdens deze communicatie kan de leidinggevende gebruikmaken van de schakelbak. Degene die achter het stuur zit (leidinggevende) die schakelt.  

Het krachtenveld in deze schakelbak is: contact gaat vóór contract.

De schakelbak (Kouwenhoven 2007) bestaat uit vier versnellingen:

1. positief aansluiten Schikt het? Klikt het? Elkaar aan­kijken, afstemmen en contact maken.

2. vragen stellen Door iets te vragen haal je de ander naar je toe. Door iets te beweren gaat de ander van je af.

3. samenvatten Eigen gedachten, interpretaties en aannames toetsen. Hiermee onderzoek je of je positief aan­gesloten blijft.

4. conclusie, advies, oordeel, mening en contract Afstemmen betreft de gezamen­lijke conclusie en afspraken maken. Door deze afspraken nog even per mail vast te leggen, toets je of je elkaar werkelijk goed begrepen hebt. Je vormt gelijk een dossier.

Als tijdens het gesprek de motor hapert, dan schakel je terug of je start opnieuw! Net als bij een auto gaan storingen voor!

De bril die de leidinggevende op heeft is bepalend voor de uitkomst van het gesprek. Wanneer hij de bril van, ik ben oké en jij niet oké op heeft, eindigt het gesprek in onbegrip en on­gelijkwaardigheid. De leidinggevende communiceert hiermee vanuit (on)macht. Deze bril is achterhaald en de hiërar­chische arbeidsverhou­dingen blijken niet meer effectief.

De bril van ik ben oké en jij bent ook oké, helpt de leidinggevende om positief aangesloten te blijven en creëert voort­durend een sfeer van gelijkwaardigheid. Deze bril blijkt met werknemers die zich de ZelfRegie eigen hebben gemaakt het meest effectief. In de veranderende arbeidsmarkt groeit er steeds meer een wederkerige arbeidsrelatie. Het voordeel is meer inbreng en ideeën van de werknemer, in zijn leveringsproces van arbeid aan zijn werkgever en aan de klant van de werkgever.

De leidinggevende kan tijdens de schakelbak ontdekken wat zijn werknemer nodig heeft. Is dat sturing, coaching of inspi­ratie?

• Hij kan ‘sturen’ vanuit de regie, de mores, visie, normen en waarden;

• Hij kan ‘coachen’ vanuit de strategie, het logisch denken;

• Hij kan ‘inspireren’ vanuit passie, gevoel en behoeften.

Dit zijn 3 verschillende gebieden waardoor de leidinggevende zijn werknemer in zijn ‘kracht’ kan zetten. Wil je meer weten of deze manier van leidinggeven oefenen? Neem contact op.

*column van februari 2017: Meer ZelfRegie door betrokkenheid bij het leveringsproces! 

 

Coen Splinter Senior

Casemanager / Inzetbaarheidscoach

Aandacht Arbo Zeestraat 80

1942 AS Beverwijk

T: 0251 27 38 83

E: info@aandachtarbo.nl

www.aandachtarbo.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development