Starter! En nu?

Startende ondernemers krijgen te maken met specifieke problemen. Er gelden eigen regelingen en faciliteiten, mede op fiscaal gebied, maar ook op andere terreinen. 

Als eerste dient u zich aan te melden bij de Kamer van Koophandel. Daar kunt u zich ook direct voor de Belastingdienst als ondernemer en – indien van toepassing – als werkgever aanmelden. Ook de aanmelding bij de eventuele Arbodienst kan hier geregeld worden. Na de aanmelding laat de Belastingdienst binnen een aantal weken weten met welke belastingen uw onderneming te maken krijgt.

Als u een onderneming als eenmanszaak (of vof) start, is het van belang na te gaan of u ook fiscaal als ‘ondernemer’ kunt worden aangemerkt. De status van ondernemer brengt namelijk met zich dat u bepaalde aftrekposten kunt krijgen.

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek (max. € 7.280) wordt toegepast op de winst uit onder­neming van ondernemers. De ondernemersaftrek is onder meer opgebouwd uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk en de stakingsaftrek. Bij de zelfstandigenaftrek alsook bij de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt de eis gesteld dat u als ondernemer voldoet aan het zogenoemde urencriterium.

Urencriterium

Er wordt voldaan aan het urencriterium als er ten minste 1225 uur besteed wordt aan werkzaamheden voor de onder­neming waaruit als ondernemer winst wordt genoten, en de tijd die u in totaal besteedde aan werken in de onder­neming en aan arbeid in dienstbetrekking of aan overig werk, voor meer dan 50% de onderneming betrof.

Voor startende ondernemers geldt een soepeler urencriterium dan voor andere ondernemers. Voor starters geldt namelijk niet de 50%-toets, dat wil zeggen dat voor hen de aan de onderneming bestede tijd minder dan de helft van het totaal aan werkzaamheden bestede uren mag zijn. Ook hebben zij onder bepaalde voorwaarden recht op een ‘extra’ zelfstandigen­aftrek (startersaftrek).

Het is dus van belang om – zeker als starter – vanaf het begin uw uren bij te houden, ook de uren die worden besteed aan voorbereidingswerkzaamheden.

Startersaftrek

U heeft recht op startersaftrek (max. € 2.123) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U kunt in het betreffende (aangifte)jaar de zelfstandigenaftrek krijgen; • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting; • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.

S&O aftrek

Voor de aftrek S&O komt in aanmerking de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en ten minste 500 uur besteedde aan speur- en ontwikkelingswerk.

Als speur- en ontwikkelingswerk gelden systematisch georganiseerde werkzaamheden in Nederland die zijn gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technisch-fysieke producten en productieprocessen. Er gelden bepaalde voorwaarden. De aftrek S&O bedraagt € 12.484 (2016), ongeacht de omvang van de winst uit onderneming. Voor startende ondernemers die in aanmerking komen voor de aftrek S&O, geldt een extra aftrek. Deze bedraagt € 6.245 (2016), eveneens ongeacht de omvang van de winst.

MKB-vrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een belang­rijke belastingverlichting voor onder­nemers. De vrijstelling houdt in dat van de winst 14% (percentage voor 2016) mag worden afgetrokken.

Het zijn nogal wat regels, zeker als je net begint. Alles is nieuw. Verzamel goede, betrouwbare mensen om je heen. En als laatste: vergeet ook niet te genieten van alle nieuwe ervaringen !

 

Léonie Boon

fiscalist bij Kennemerwaert Groep

Maerten van Heemskerckstraat 34

1961 EB Heemskerk

T: 0251 – 257 957

F: 0251 – 257 959

E: postbus51@kennemerwaert.nl

www.kennemerwaert.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development