Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht voor renovatie

De Velsertunnel bij IJmuiden gaat vanaf het voorjaar 2016 negen maanden helemaal dicht wegens een grootschalige renovatie. Afsluiting van beide tunnelbuizen is nodig vanwege de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. De Velsertunnel is een belangrijke verbinding voor de regio IJmuiden en Beverwijk; dagelijks rijden er meer dan 65.000 voertuigen doorheen. Het was enige tijd onduidelijk hoe lang de tunnel tijdens de renovatie dicht zou gaan, wat met name in de regio IJmond leidde tot zorgen.Rijkswaterstaat heeft naar deze geluiden geluisterd en veel nadruk gelegd op beperken van de overlast. Aanvankelijk ging de wegbeheerder uit van een bouwtijd van anderhalf jaar. Dit is nu teruggebracht tot negen maanden. ‘Door in beide buizen aan het werk te gaan, kan de beschikbare bouwtijd zo efficiënt mogelijk worden benut,’ zegt Rijkswaterstaat-omgevingsmanager Ilkel Taner. ‘Zo verloopt het werk dus sneller, beter en veiliger.’

Bereikbaarheidsmaatregelen

Rijkswaterstaat beseft hoe belangrijk het is voor de economie van de IJmondregio om de bereikbaarheid tijdens de renovatie op peil te houden. Daarom presenteren lokale overheden, ondernemers en Rijkswaterstaat deze zomer een plan met bereikbaarheidsmaatregelen.

In het plan staan onder meer omleidingsroutes, mobiliteits- en verkeersmaatregelen om ervoor te zorgen dat de regio bereikbaar blijft. Ook staat erin wat Rijkswaterstaat en partners doen aan communicatie, zodat weggebruikers tijdig weten waar ze aan toe zijn. Waar mogelijk wordt ingezet op duurzame maatregelen die ook na de renovatie bijdragen aan de bereikbaarheid. Eind dit jaar voert Rijkswaterstaat de bereikbaarheidsmaatregelen uit.

Noodzaak afsluiting

Veiligheid is de belangrijkste reden voor de complete afsluiting in 2016. Rijkswaterstaat vervangt alle installaties in de Velsertunnel, zoals de verlichting, de ventilatie en het blussysteem. Deze installaties zijn onderling nauw verbonden en van levensbelang voor de veiligheid in de hele tunnel; wordt er bijvoorbeeld aan de ventilatie gewerkt, dan heeft die in beide buizen een verminderde capaciteit. ‘Het is niet verantwoord de tunnel deels open te houden als er aan de systemen wordt gesleuteld,’ zegt omgevingsmanager Taner.

Over de renovatie

De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Daarnaast worden tunneltechnische installaties vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? Op de projectpagina vindt u informatie over hinder, de planning en de aanpak van de werkzaamheden.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development