Vorming coalitie in Uitgeest goed op gang

Progressief Uitgeest (PU) heeft als grootste partij in Uitgeest het initiatief genomen voor het houden van verkennende besprekingen met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. Met een laatste gesprek op 28 maart 2014 is de verkennende fase nu afgerond.

Gezien de verkiezingsuitslag ligt een coalitie van drie partijen met in totaal acht zetels het meest voor de hand. Alle partijen hebben aangegeven een wethouder te kunnen leveren. Een college bestaande uit de burgemeester en drie wethouders heeft de voorkeur.

Tijdens de verkennende besprekingen hebben partijen zich uitgesproken voor een sterk en stabiel college. Dat wordt noodzakelijk geacht om de grote uitdagingen tegemoet te treden waarvoor de gemeente Uitgeest zich geplaatst ziet.

Uitkomst van de verkenning is ook dat Progressief Uitgeest (PU), CDA en D66 elkaar op hoofdlijnen hebben weten te vinden en samen een coalitie zullen aangaan. De drie partijen erkennen het belang van een sterk college dat snel aan de slag gaat. De partijen streven ernaar dat het college in de raadsvergadering van 24 april wordt beëdigd, aldus PU-fractievoorzitter J. Dubelaar.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development