Renovatie Velsertunnel voorlopig gegund aan combinatie Hyacint

Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden aan de Velsertunnel voorlopig gegund aan de aannemerscombinatie Hyacint. Dat betekent dat deze combinatie is aangewezen als beoogd uitvoerder van de werkzaamheden. De eerste voorbereidingen voor de renovatie van de Velsertunnel – zoals maken van het ontwerp – gaan dit jaar van start. Eind 2016 is het werk naar verwachting afgerond.

Hyacint is een combinatie van aannemers Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland. De combinatie is bij gunning ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel gedurende zeven jaar.

Definitieve gunning
Voordat de gunning definitief wordt, is nog een aantal stappen te nemen. Nu gaat de zogeheten convergentiefase in. Dit is een nieuwe werkwijze waarbij Rijkswaterstaat en de aannemer gezamenlijk vaststellen of de aannemer de contracteisen juist heeft geïnterpreteerd. Vervolgens worden de belangrijkste delen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Als deze fase succesvol is doorlopen, wordt de definitieve opdracht gegund. Naar verwachting gebeurt dat deze zomer.

Noodzaak renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan een grote renovatie. Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Het komt nu regelmatig voor dat die vast komen te zitten in de tunnel, met veel verkeersoverlast als gevolg. Daarnaast vernieuwt Rijkswaterstaat vrijwel alle tunneltechnische installaties (zoals de ventilatie, het blussysteem en de verlichting) en worden de vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk vanaf 2019 het geval zijn.

Verkeershinder
De renovatie van de Velsertunnel is een complexe operatie die vrijwel zeker forse verkeershinder met zich meebrengt. Dit komt met name omdat de tunnel in 2016 langere tijd moet worden afgesloten. De tunnel gaat tijdelijk dicht om de renovatiewerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren – veilig voor zowel weggebruikers als voor de mensen die in de tunnel aan het werk zijn. Daarnaast moet Rijkswaterstaat de nieuwe tunneltechnische installaties uitgebreid testen. Naar verwachting is in april meer bekend over hoe lang de afsluiting van de tunnel duurt.

Bereikbaarheidsmaatregelen
Rijkswaterstaat beseft hoe belangrijk het is om de bereikbaarheid van de economisch sterke IJmondregio tijdens de werkzaamheden op peil te houden. Daarom is in de aanbestedingsfase veel nadruk gelegd op een werkwijze die de hinder voor de omgeving beperkt.

Rijkswaterstaat betrekt de lokale overheden en ondernemers bij het opstellen van een plan met bereikbaarheidsmaatregelen om de verkeershinder te verminderen. Daarin staan onder meer omleidingsroutes, mobiliteits- en verkeersmaatregelen om ervoor te zorgen dat de regio bereikbaar blijft. Waar mogelijk wordt ingezet op duurzame maatregelen die ook na de renovatie van de Velsertunnel bijdragen aan de bereikbaarheid.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development