2 miljoen subsidie voor Techport MBO

Kiezen, leren, werken en innoveren in de IJmond

Nova College en bedrijven in de IJmond werken samen met andere scholen in de regio onder de naam Techport MBO aan meer, beter geschoold en breder inzetbaar mbo en mbo+ personeel in de basismetaal-, maak- en offshore windenergie-industrie. Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft dit plan goedgekeurd binnen het Regionaal investeringsfonds mbo, meldt het ministerie van OCW maandag 1 september.
Van de 33 aanvragen voor dit fonds heeft OCW er 18 gehonoreerd. MBO Techport is daar een van en ontvangt hiermee een subsidie van 2 miljoen voor een periode van 4 jaar. Techport MBO zet in op de vier actielijnen: kiezen, leren, werken en innoveren in de Techniek en is een initiatief van de Techniek Campus Engineering & Materials, waarin regionale overheden, bedrijven en het Nova College samenwerken.
De staalverwerkende maakindustrie vormt samen met haar ketenbedrijven, waaronder het MKB en energiebedrijven, de motor van de economie in de regio IJmond en de Metropoolregio Amsterdam. Wil die motor blijven draaien, dan moet de internationale concurrentiepositie van de regio sterker worden gemaakt. Daarvoor is het belangrijk dat wordt voorzien in de vraag naar meer, beter geschoold en breder inzetbaar mbo en mbo+ personeel in de maak-, basismetaal en offshore industrie. Bovendien is een permanente bij- en opscholingsvraag van werkenden, op mbo-niveau, in de maakindustrie aanwezig. Een excellent opleidings- en trainingsinfrastructuur is nodig waarin publiek en private partijen samenwerken.

In Techport MBO werken de volgende bedrijven samen: Tata Steel, Staalwerk, Danieli Corus. Crown Van Gelder, Facta, Microtechniek, Moens Mouldings, Zwart Techniek, NUON, Cofely, OV IJmond (georganiseerd MKB bedrijfsleven). De scholen in Techport MBO zijn de vmbo-scholen Technisch College Velsen en Kennemer College, het Nova College voor mbo en de hbo-scholen Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.

Techport MBO focust zich op meer en betere vakkrachten nu en in de toekomst, passend bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Samen innoveren en investeren in regionale talentontwikkeling is het uitgangspunt van de samenwerking. Met als doel meer jongeren te enthousiasmeren en bewust te laten kiezen voor een loopbaan in de (maak)industrie en ketenpartners om daarmede meer technische vakkrachten op te leiden passend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Hans Snijders, bestuursvoorzitter Nova College is verheugd over de toegekende subsidie: “Deze subsidie gaat ons helpen om, samen met het bedrijfsleven in de regio, ons technisch onderwijs verder te innoveren zodat onze studenten tijdens hun opleiding leren werken met de nieuwste apparatuur en technieken, die ze straks ook op de werkvloer tegenkomen. Ons doel is om de juiste technici met de juiste technische opleiding op het juiste moment te leveren, daar waar die het hardste nodig is.”

Reactie van Hans Fischer, directeur Tata Steel in IJmuiden en Chief Technical Officer van Tata Steel in Europa: ”Bij Tata Steel zijn wij zeer verheugd dat de minister van Onderwijs de aanvraag heeft gehonoreerd. Dit is een heel belangrijke mijlpaal voor de Techniek Campus Engineering & Materials. Wij hebben, samen met onze partners in het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid de ambitie om uit te groeien naar een innovatief technisch kenniscentrum waarin onderwijs, innovatie en werkgelegenheid centraal staan.”

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development