Bedrijventerreinen in de IJmond gaan verduurzamen

Binnenkort verschijnen op bedrijfsdaken in de IJmond 13.500 zonnepanelen. Samen wekken de panelen ongeveer 2,9 MW aan energie op, gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van 800 huishoudens. Dit ongekend hoge aantal zorgt ervoor dat de IJmond een hele grote stap zet in het verduurzamen van de regio.

Het ondernemersklimaat in de IJmond is nauw verbonden met het thema duurzaamheid. Eerdere successen in de praktijk onderstrepen dit. Evenals het initiatief GreenBiz Beverwijk en de animo tijdens Duurzame bedrijvendagen in de IJmond. De regio kent echter nog genoeg potentie, als het gaat om verduurzaming van bedrijventerreinen. Om hier invulling aan te geven, vroeg Parkmanagement IJmond (PMIJ), vertegenwoordiger van de ondernemers, samen met Milieudienst IJmond subsidie aan bij de provincie Noord-Holland voor bedrijfsterreinen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Daarnaast deden in Velsen ook Daalimpex en Kloosterboer Coldstores elk een beroep op subsidie om zonnepanelen te kunnen plaatsen. De provincie kende de subsidie voor alle projecten toe, waarmee het dus nu mogelijk is om de 13.500 zonnepanelen te plaatsen. Naast zonnepanelen wordt het geld ook ingezet voor de toepassing van led-verlichting.

Om welke bedrijven gaat het?
In Beverwijk, Heemskerk en Velsen gaat het om meer dan twintig bedrijven, gevestigd op de bedrijfsterreinen de Houtwegen, de Pijp en de Noordwijkermeer. Ook de gemeente Velsen haakt aan. Dit jaar plaatst de gemeente 442 zonnepanelen op zes gymzalen en drie wijkposten. Deze nieuwe zonnepalen dekken grotendeels het eigen elektriciteitsverbruik van deze gebouwen. In 2013 plaatste de gemeente al 116 zonnepanelen op diverse daken, waaronder 92 op het dak van het stadhuis. Floor Bal, wethouder milieu gemeente Velsen: “Deze projecten geven een stevige impuls aan de verduurzaming van de regio. Ik hoop dat de voorbeeldfunctie waaraan wij als gemeente evenals deze deelnemende bedrijven invulling geven ervoor zorgt dat nog meer bedrijven kiezen voor zonnepanelen.”

Uniek initiatief van Milieudienst IJmond en PMIJ
De IJmondgemeenten hebben ambitieuze doelstellingen om een groot aantal bedrijven binnen de IJmond te laten overschakelen op duurzame energie. Genoemde projecten vormen hierin een grote stimulans. Een van de doelstellingen van Parkmanagement IJmond is om ondernemers op bedrijventerreinen te ondersteunen en te faciliteren. Door de samenwerking van Milieudienst IJmond en PMIJ bij dit initiatief ontstaat synergie die ook stimulerend kan werken bij andere groene initiatieven van het bedrijfsleven binnen de IJmond.

HIRB Duurzaamheid
De provincie Noord-Holland heeft de subsidie HIRB Duurzaamheid (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) gecreëerd om wat oudere bedrijventerreinen te herstructureren. Dit draagt niet alleen bij aan het behouden van de waardevastheid van de bedrijfspanden, het zorgt ook voor aantrekkelijker bedrijventerreinen. De subsidie wordt verstrekt voor duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, windenergie, oplaadpunten voor elektrische auto’s, etc. Het binnenhalen van deze subsidie is een groot succes voor de regio.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development