Aanvragen subsidie Aanjaagregeling 2020 kan t/m 30-09-19

Tot en met 30 september 2019 kunnen ondernemers subsidie aanvragen in het kader van de Aanjaagregeling 2020. Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk verbeteren.
Het college heeft voorgesteld om in 2020 het budget voor de Aanjaagregeling te verhogen tot in totaal € 240.000. Dat was voorheen € 180.000 per jaar. De gemeenteraad neemt hierover op 26 september 2019 een besluit.

Het college heeft voorgesteld om in 2020 het budget voor de Aanjaagregeling te verhogen tot in totaal € 240.000. Dat was voorheen € 180.000 per jaar. De gemeenteraad neemt hierover op 26 september 2019 een besluit. Het nu openstellen van de Aanjaagregeling 2020 vindt plaats onder het voorbehoud dat de gemeenteraad instemt met voortzetting van de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2020 en het verhogen van het subsidiebedrag.

Voor gehele branche of gebied

De Aanjaagregeling is bedoeld om activiteiten te co-financieren die het Beverwijkse ondernemersklimaat verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.

Adviescommissie

De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Uitgangspunten bij de afweging van de commissie zijn het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Belangrijk is ook een evenredige verdeling over de verschillende gebieden en branches in de gemeente. Uiteindelijk beslist het college van B&W over de toekenning van een subsidie.

Subsidie aanvragen kan online op www.beverwijk.nl, tabblad inwoners/ondernemers, ondernemen, subsidieregeling ondernemers. Aanvragen die op of na 1 oktober 2019 binnen komen, worden niet in behandeling genomen. Meer informatie via de Ondernemerscoördinator Inge Reijmer (0251) 256 256 of i.reijmer@beverwijk.nl.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development