Bedrijventerreinen Kagerweg en De Pijp starten eigen energiecoöperatie

Om de bedrijventerreinen aan de Beverwijkse Kagerweg en De Pijp energiepositief te kunnen maken, zullen de deelnemende ondernemers twee eigen energiecoöperaties opstarten. ‘Zo blijft alle door ons zelf opgewekte energie op ons eigen industrieterrein en worden we als ondernemers zelfvoorzienend in onze energiebehoefte’, vertelt Jan Boudesteijn, voorzitter van GreenBiz IJmond.

Sinds GreenBiz in 2011 in Beverwijk het levenslicht zag, zet dit groene samenwerkingsverband van lokale ondernemers zich in om gezamenlijk stappen te maken op de thema’s duurzaamheid, circulariteit en energietransitie.

Awareness

‘Een eerste product dat GreenBiz levert, is awareness creëren bij de aangesloten bedrijven. We informeren hen over: wat komt er allemaal wel niet op je af, inclusief alle verplichtingen die opgelegd kunnen worden’, zegt Boudesteijn. ‘Daarnaast hebben we de energiecoöperatie als product, waarbinnen zaken als LEM Beheer, energie inkoop, collectieve zonnepanelen/LED verlichting, warmtenetwerken, buurtbatterijen en innovaties zijn geregeld. Als derde uitgaande poot is er de mbo-opleiding die we met ROC Nova College be­geleiden.’

Energie positief

Een zeer actuele loot aan de GreenBiz IJmond-stam is het energiepositief maken van twee Beverwijkse industrieterreinen: de Kagerweg en De Pijp. ‘Waarna we dit selfsupporting plan op energiegebied straks verder willen uitrollen over andere industriegebieden in de hele IJmond’, zegt Boudesteijn, die weet dat de landelijke Stichting Bedrijfs­terreinen Energiepositief (BE+) de komende jaren in Nederland 250 bedrijventerreinen energiepositief wil maken. Recentelijk was er een goed bezochte informatiebijeenkomst om de interesse bij de onder­nemers van De Pijp te peilen. De entrepreneurs aan de Kagerweg zijn in dit proces zelfs al verder. Daar zijn 35 van de 125 gesitueerde bedrijven die, met faciliterende ondersteuning van de gemeente Beverwijk en de Omgevingsdienst IJmond, een energiescan hebben laten maken. Boudesteijn: ‘Die scan geeft de ondernemer niet alleen inzicht hoeveel energie hij verbruikt, maar ook hoe hij dat zou kunnen terugbrengen door middel van isolatie, het introduceren van LED verlichting of andere zaken. Bovendien wordt in kaart gebracht hoeveel energie jezelf kunt opwekken, door bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen op bedrijfs­daken.’ Nu de data van deze 35 onder­nemers bekend zijn, kunnen deze helpen om de totale energie­behoefte en de potentiële energieopwekking van de complete Kagerweg te berekenen. Deze data kun je immers extrapoleren naar de overige bedrijven, door deze te analyseren op basis van branchetype, aantal medewerkers, bedrijfsgrootte en oppervlakte. Zo krijg je per saldo een goede inschatting over de totale energiebijdrage en het complete verbruik op het gehele industrieterrein.

Mooie tool

De bedrijven die daadwerkelijk de scan hebben laten uitvoeren, krijgen tevens een indicatie van de investeringskosten én de verbruikbesparingen die ze gaan realiseren. ‘Daarmee heb je direct helder in kaart wat de verwachte terugverdientijd van de investeringen zal zijn. Je krijgt als ondernemer hiermee een heel mooie tool, waarmee je je bedrijf succesvol kunt oplijnen naar duurzaamheid.’ ‘Als de uitkomsten van alle individuele scans zijn opgeteld, gaan we bedenken: welke initiatieven kunnen we gaan ontplooien om uiteindelijk op het industrieterrein zo goed mogelijk energiepositief te worden. Dan ga je bijvoorbeeld tegen een bedrijf zeggen: ‘Jij hebt een heel mooi dak. Met het daarop aanbrengen van zonnepanelen kun je niet alleen in je eigen energie­behoefte voorzien. Je kunt tevens een surplus produceren en dat doorgeven aan je ondernemende buren.’ Een energieoverschot zal in principe altijd op het eigen bedrijventerrein worden verbruikt. Het lijntje naar het landelijke energienetwerk zal minimaal gebruikt worden.’ Ondernemers zouden zich ook kunnen verenigen door gezamenlijk een dak te huren. ‘Waarbij we collectief zeggen: daarvan gaan we een interessant zonnedak maken. Dankzij allerlei groene investeringssubsidies kun je voor potentiële zonnedaken een interessante business case maken. Zeker als de terugverdientijd kort is, wordt het als ondernemer interessant om te verduurzamen. Daarom hebben we als GreenBiz IJmond veel vertrouwen dat bedrijven gaan meedoen in deze ontwikkeling. Het is financieel lucratief om mee te doen. We zien nu dan ook dat IJmondiale ondernemers snel en goed in beweging komen.’

Eigen energiecoöperatie

Om de individueel opgewekte energie aan een collega-onder­nemer van de Kagerweg te kunnen doorgeven, moet je wel een soort van afrekenmethodiek realiseren. ‘Zo betaalt straks de één voor het verbruik van de door een ander opgewekte energie’, vervolgt Boudesteijn. ‘Deze afrekenmethodiek voor de Kagerweg wordt momenteel, mede dankzij de door de OV IJmond aangevraagde en verkregen INTERREG-subsidie, ontwikkeld. Alles zal uiteindelijk worden ondergebracht in een gezamenlijke energiecoöperatie. We hebben straks geen externe energieleverancier meer nodig. Als alles goed verloopt, wordt in 2019 onze eigen energiecoöperatie opgericht.’ De Kagerweg vormt voor de IJmond op het vlak van energie­positieve bedrijventerreinen een pilot. Industrieterrein De Pijp zal later volgen. ‘Met als doel dat dit idee daarna over de hele IJmond wordt uitgerold’, zegt Boudesteijn. ‘Zo zijn we nu bijvoorbeeld ook al in Uitgeest-Noord en op de Broekerwerf aan het kijken of de ondernemers daar interesse hebben om hiermee aan de slag te gaan.’

Mbo-opleiding

Ook op het gebied van energietransitie is GreenBiz IJmond met nieuwe initiatieven bezig. Zo ontwikkelt het momenteel met ROC Nova College een nieuwe mbo-opleiding. De energietransitie schreeuwt immers om werknemers die zonnepanelen kunnen installeren en huizen bouwtechnisch kunnen aanpassen. Bovendien vraagt het bedrijfsleven om mensen met een commerciële achtergrond, die een klant kunnen adviseren en maatwerk leveren. In de nieuwe mbo-opleiding, die augustus 2019 van start gaat, zullen techniek en economie samenkomen. Het mooie van deze GreenBiz mbo-opleiding wordt dat deze studie tevens als korte, modulaire opleiding aan zij-instromers kan worden aangeboden.

IJmond Onderneemt! Award

Tot slot geeft Boudesteijn ondernemers de tip om 13 november a.s. de IJmond Onderneemt! Award te bezoeken. Daar zal spreker Martijn Aslander een interessant betoog houden. ‘Martijn is een verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij zal laten zien dat nieuwe samenwerkingsverbanden, bottom-up gevoed door snelle informatie, de keten kunnen omgooien. GreenBiz is het levende voorbeeld van zijn uitspraken’, vertelt Boudesteijn. ‘Bedrijven gaan straks energieleverancier worden. Dat kan alleen als wij op een heel snelle, real-­ time manier onze onderlinge energiebehoeftes kunnen bepalen en overschotten en tekorten kunnen dealen. Dat is iets wat vroeger helemaal niet kon, maar nu wel dankzij de hedendaagse mogelijkheden van snelle informatie-uitwisseling.’

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development