Beidt uw tijd

Geduldig wachtte het monumentale pand op de hoek van de Breestraat/ Bloksteeg in Beverwijk haar tijd af. Beschadigd door de vervlogen tijd. In bescheidenheid afwachtend tot iemand haar wijsheid en schoonheid op waarde zou weten te schatten. 

In 2012 verloste Stadsherstel Amsterdam N.V. de parochie van haar bezit. Tijdens de 2,5 jaar durende restauratie gaf het gebouw haar monumentale schatten prijs. Er kwam een tot nu toe verborgen schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn, een rookplaats in één van de schoorsteenkanalen, losse oude wandtegels uit 1640-1700, grisailles in de stijlkamer uit 1755-1800, een waterput. De wandschilderingen met museale waarde van vader en zoon Augustini (1725-1773) zijn gerestaureerd en schitteren in de stijlkamer.

Beverwijk kent een behoorlijk aantal (Rijks-)monumentale panden. De landhuizen die, voordat het Noordzeekanaal gegraven werd, door het moerasgebied de “Breesaap” werden verbonden met de landhuizen in Velsen, Santpoort en verder zuidelijk, maar ook kleinere monumentale panden. Veel beeldbepalende gebouwen, ook aan de Breestraat, zijn in de zucht naar vernieuwing aan de sloophamer ten prooi gevallen. De link naar de tegenwoordige tijd. Als je vanuit het perspectief van de voormalige Pastorie de huidige situatie beziet, de huidige economische situatie, de decadentie, en in mijn vakgebied, de oorzaken van de leegstand waarover ik in vorige columns heb geschreven…is dan niet de enige oplossing: terug naar de menselijke maat? Bijvoorbeeld een kleiner en gezellig winkelcentrum. Lagere huurprijzen. Een concentratie van gespecialiseerde winkels gecombineerd met de overgebleven winkelketens (die ook als een soort showrooms fungeren voor hun internetwinkels, waardoor er meer diversiteit op A-1-locaties in stads- en dorpscentra komt. Functievermenging op de vrijkomende B- en C-locaties. Misschien trekt een gezellig centrum kantoorgebruikers uit de periferie aan, en creatieve beroepsbeoefenaars. Breng wonen terug op deze locaties. Zorg voor gratis of tegen een gering tarief parkeren. Sloop van panden op de B- en C-locaties om parkeren mogelijk te maken. De rol van regisseur is weggelegd voor de overheid. Zowel op landelijk, als op Provinciaal- en gemeentelijk niveau. Een sterke visie opgesteld door de Provincie, zodat gemeentes elkaar niet meer de wind uit de zeilen kunnen nemen (niet elke gemeente hoeft een auto- en meubelboulevard te hebben). Gefaciliteerd op gemeentelijk niveau door betrokken ambtenaren, die de lokale ondernemers vaak kennen. Wonen en werken in het centrum. Aan het einde van deze denkbeeldige keten betaalt iemand de prijs. Door de overheid en marktpartijen is een sloopfonds geïnitieerd. Het is weliswaar nog niet van de grond gekomen. Het is bedoeld om sterk verouderde (kantoor-)gebouwen waar met de beste wil van de wereld geen nieuw leven in te blazen is, te slopen en de eigenaar gedeeltelijk schadeloos te stellen. Je kunt je voorstellen dat dit sloopfonds ook kan worden ingezet om gebouwen zonder toekomst op B- en C-locaties te slopen en parkeren in het centrum mogelijk te maken om de keten in beweging te zetten. De hierboven genoemde vrijgekomen locaties kunnen in sommige gevallen worden aangewend voor woningbouw.

Aan het ander einde van het geschetste spectrum bevindt zich de exemplarische monumentale voormalige Pastorie. Lang na het schrijven van dit artikel zal het een oordeel vellen over de geopperde ideeën en hersenspinsels….

Kijk ook eens op: www.teer.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development