Beverwijk: Concept Mobiliteitsvisie vrijgegeven voor inspraak

Het college van de gemeente Beverwijk heeft op 22 juni 2021 het concept van de Mobiliteitsvisie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De Mobiliteitsvisie is de opvolger van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2011-2020. De conceptvisie ligt van 1 juli tot en met 12 augustus 2021 ter inzage op het Stadhuis en kun je ook vinden op de website van de gemeente Beverwijk: In deze periode kan iedereen een reactie geven. Vervolgens worden de reacties verwerkt en wordt de visie door de gemeenteraad vastgesteld.

Beverwijk heeft de komende jaren te maken met grote opgaven, zoals de groei van de bevolking, de toenemende vraag naar woningen, de energietransitie, klimaatverandering en het werken aan de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven. Deze opgaven vragen om een integrale visie op de leefomgeving, waarin keuzes worden gemaakt over het verdelen van de ruimte. Dit gebeurt in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is eind 2022 gereed. Vooruitlopend hierop hebben we een Mobiliteitsvisie opgesteld. Deze Mobiliteitsvisie is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. In de Mobiliteitsvisie wordt op strategisch niveau beschreven wat de ideeën en plannen zijn op het gebied van verkeer en vervoer. Een integrale, toekomstgerichte visie op mobiliteit maakt het mogelijk dat Beverwijk én kan groeien én bereikbaar, vitaal en leefbaar blijft.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development