Bouwend Nederland verheugd met energiepositieve plannen GreenBiz

De OV IJmond-ledenlunch met gastspreker Maxime Verhagen is een groot succes geworden. De bijeenkomst trok niet alleen 120 OV IJmond-leden, bovendien gaf Bouwend Nederland-voorzitter Verhagen de ondernemersvereniging en GreenBiz IJmond een dikke pluim. ‘Het energiepositief maken van bedrijventerreinen, zoals in Beverwijk gebeurt, zijn uitstekende ontwikkelingen’, aldus Verhagen.

Zoals u in de vorige editie heeft kunnen lezen, ondersteunen de OV IJmond, GreenBiz IJmond en Omgevingsdienst IJmond al langer initiatieven om IJmondiale ondernemingen te verduurzamen. Na de start van het Energiepositief-project op bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer, waaraan meer dan 30 ondernemers meedoen, is dit idee onlangs ook uitgerold naar een ander Beverwijks ondernemingsgebied. Zo worden bedrijven van De Pijp opgeroepen om gezamenlijk een energiepositief bedrijventerrein te gaan realiseren. Middels twee bijeenkomsten zijn geïnteresseerde ondernemers onlangs geïnformeerd hoe het initiatief De Pijp Energiepositief tot een succes te maken. Het groene plan moet zorgen voor resultaten, doordat bedrijven een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie gaan toepassen.

Wijkgebonden aanpak

Maxime Verhagen, die op 9 oktober jl. een speech gaf tijdens de OV IJmond-ledenlunch in Wijk aan Zee, is zeer te spreken over deze duurzame initiatieven. ‘Volgens het klimaatakkoord moeten we in 2030 de uitstoot van broeikassen met liefst 43 procent hebben teruggebracht. Dat betekent dat we erg snel moeten handelen. Om dit te kunnen realiseren, zijn zaken als innoveren, isoleren en faseren essentieel’, zo stelde de preses van Bouwend Nederland, die weet dat het verduurzamen van huizen en ondernemingen niet goedkoop is. ‘Daarom is innovatie zo belangrijk. Door te innoveren, kun je verduurzamingskosten aanzienlijk reduceren en de vergroening dus interessanter maken voor zowel huizenbezitters als ondernemers.’ De voormalig minister van Buitenlandse Zaken gaf aan dat het verduurzamen van een hele wijk, in plaats van woning voor woning, veel meer resultaten oplevert. Het idee van GreenBiz IJmond om complete bedrijven­terreinen, in plaats van een paar ondernemingen, energiepositief te maken, past uitstekend in Verhagens visie. ‘Het huidige kabinet heeft 120 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen 27 gemeenten op duurzaam gebied de wijk­gebonden aanpak realiseren. Zo kunnen we binnen enkele jaren tienduizenden energie-neutrale woningen bouwen. Bovendien doen aannemers veel ervaring op in het realiseren van duurzame woningen. Daardoor wordt het ook voor hen als ondernemer in de toekomst steeds aantrekkelijker om dit soort opdrachten uit te voeren.’ De bouwwereld is een zeer conjunctuurgevoelige sector. Terwijl tijdens de financiële crisis veel bouwvakkers zijn ontslagen, is er momenteel een gigantisch tekort aan goede krachten. Verhagen zegt dat er liefst 55.000 mensen meer nodig zijn om aan de huidige bouwvraag te kunnen voldoen. ‘We moeten zorgen dat we via zij-instromers en het aantrekken van jongeren snel aan extra bouwkrachten komen’, aldus Verhagen, die vindt dat de overheid hier een actieve rol in moet spelen. ‘Bedrijven die leerlingen aan­stellen, zouden hiervoor subsidie moeten krijgen.’

Kracht OV IJmond

Ton van der Scheer heeft Verhagens betoog met interesse beluisterd. ‘Dat de voorzitter van Bouwend Nederland onze GreenBiz-activiteiten niet alleen ziet, maar ze ook positief benadrukt, daarmee zijn we heel blij’, zo stelde de preses van de OV IJmond. ‘Door goed samen te werken met de lokale overheid, de Omgevingsdienst IJmond en GreenBiz, kunnen we als OV IJmond de verduurzaming in onze omgeving goed helpen neerzetten. De groene initiatieven waarmee we nu bezig zijn, trekken niet alleen de aandacht, maar zetten ook partijen in beweging. Partijen die zeggen: daar moeten we ons voordeel mee doen. En: daar moeten we in voorop willen lopen. Daarom heeft een ledenlunch als deze ook veel meerwaarde. De 120 OV IJmond-leden die hier zijn geweest, nemen niet alleen kennis van Verhagens standpunten. Dit soort bijeenkomsten verbindt ook ondernemers met elkaar en zet leden aan tot onderlinge activiteiten. Het verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen is dan ook de kracht van de OV IJmond.’

Breed scoren

Naast de succesformule van de ledenlunch, heeft de OV IJmond tijdens de week van de duurzaamheid (8 tot en met 14 oktober jl.) ook een bijeenkomst gehouden, waarbij kennisoverdracht op het gebied van de energietransitie centraal stond. ‘Dat doen we samen met de Omgevingsdienst IJmond’, zegt Van der Scheer. ‘Dus we zijn als OV IJmond op allerlei fronten actief om onze leden en het IJmondiale bedrijfs­leven breed te laten scoren. Dat is anno 2018 heel belangrijk. De overheid wordt namelijk steeds strakker in het opleggen van eisen, waaraan bedrijven bijvoorbeeld op duurzaamheidsniveau moeten voldoen. Om dan efficiënt en kostendekkend te kunnen werken, is schaal erg belangrijk. Daarom zijn initiatieven om in één keer een heel bedrijventerrein, in plaats van individuele ondernemingen, te vergroenen, zo belangrijk.’

https://www.ovijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development