De taart is groot genoeg, maar je moet wel durven delen

Samenwerken, vertrouwen hebben in elkaar en in gezamenlijkheid werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Volgens de sprekers op het drukbezochte Techport Netwerk Event vormen die elementen de sleutel tot het succes van een sterke Techport-regio. De bijeenkomst in de Wereld van Staal, het tijdelijke festivalterrein van het jubilerende Tata Steel, stond in het teken van de uitdagingen en kansen waar de maakindustrie en smart maintenance industrie de komende jaren mee te maken krijgt, zoals slim datagebruik, robotisering en het opleiden van vakbekwaam personeel.

 

‘Durf te delen’ ‘

De wereld draait sneller dan ooit’, aldus Peter Wennink, CEO van het beursgenoteerde hightechbedrijf ASML en betrokken bij de totstandkoming van Techport. ‘We zitten middenin de vierde indu­striële revolutie. Alles draait om data en algoritme gestuurde applicaties. Dát is de nieuwe value. Elke twee jaar halveren de kosten, terwijl een apparaat dubbel zoveel kan. Maar die snelheid en vooral de complexiteit van de processen kan ons ook de das omdoen. Daarom is het van groot belang om samen te werken. Met elkaar, als grootbedrijf en mkb, maar ook met universiteiten en onderzoeksinstituten, met klanten en met leveranciers. Vertrouwen is daarbij de basis. Zonder vertrouwen, kunde en transparantie kom je in de huidige tijd nergens. De taart is groot genoeg, maar je moet wel durven delen.’

Business clusters

Clement Kieftenbeld, general manager van Microtechniek in Beverwijk, slaat al jaren bruggen tussen bedrijven in de IJmond. ‘We kunnen er maar op één manier voor zorgen dat we de beste regio voor maakindustrie en smart maintenance worden: door samen te werken! Daarom wil ik de producenten van staal, papier, voedingsmiddelen, vloerbedekking en afvalverwerking oproepen om samen met de mkb-toeleveranciers aan te haken bij de business clusters waarin op brancheniveau naar vraagstukken wordt gekeken. Hoe mooi is het als we met elkaar de ideale transportbanden, energie-efficiënte daken, ventilatoren, pompen, machines en apparaten ontwikkelen en onderhouden, zodat de producenten al hun aandacht kunnen geven aan het maken van hun producten?’ De aanwezigen antwoordden met applaus op de oproep. Ook waren er bedrijven die direct aanboden om mee te gaan doen. Meer informatie over de business clusters is op te vragen via info@techport.nl.

Hyperloop

Het initiatief van Clement Kieftenbeld sluit goed aan bij de Techport Innovations Tribes, die sinds 2017 worden georganiseerd. Bedrijven gaan gezamenlijk aan de slag met een vraagstuk van een van de deelnemers. Op dit moment wordt gewerkt aan verschillende modellen voor de hyperloop, een buis waarin personen en goederen met een snelheid van ruim 1.000 kilometer per uur vervoerd kunnen worden. Hoewel dit nog toekomstmuziek is, kijken bedrijven als Tata Steel, Stork en BAM heel nadrukkelijk naar de toepassingsmogelijkheden van verschillende materialen. Zij laten zich daarbij graag omringen door kleinere bedrijven met creatieve ideeën. ‘Als staalmakers hebben wij last van tunnelvisie’, aldus Paul de Vries van Tata Steel. ‘Tijdens de Innovation Tribes zijn er toepassingen op tafel gekomen waar wij zelf nooit op gekomen waren. De hyperloop komt er alleen als we bereid zijn samen te werken, want er is geen bedrijf of land in de wereld die dit op eigen kracht kan doen.’ Techport organiseert op 2 oktober een tweede tribe over de hyperloop. Meer informatie via theo.koster@techport.nl.

‘Ik wil erbij zijn’

Ook Dick Burger, CEO van Scheybeeck en eigenaar van onder meer BUKO, vindt dat bedrijven niet meer zonder elkaar kunnen. ‘Wij zetten altijd in op lange termijnrelaties. Samen met een opdrachtgever succesvol zijn, dat is ons doel. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken en delen binnen een paar jaar net zo belangrijk is als duurzaamheid.’ Burger geniet van de ontwikkelingen in de Techport-regio. ‘Het gaat allemaal zo snel en er liggen hier zo veel mooie kansen! Deze regio wordt steeds vei­liger, schoner en duurzamer. Ik wil door tot mijn 90ste, want ik wil erbij zijn.’

Bushalte 2.0

Doelstelling van de bijeenkomst was met name het MKB aan het woord te laten. Wouter van Gerwen van Bilfinger vertelde over zijn idee om modulaire fabrieken te bouwen. Ernst de Haas van VanderEng verraste het publiek met zijn oplossing van bio-afbreekbare plastic consumptiemunten en Mick Walvisch van EvaNet presenteerde de stand van zaken omtrent zijn Bushalte 2.0-concept, dat een oplossing moeten gaan bieden om de verkeersdruk van de bekende pakketdiensten in de dorpen en steden af te laten nemen. Trots vertelde hij dat de provincie Zuid-Holland recent drie bushaltes had besteld. Basisidee is dat op strategisch gekozen plekken (‘hubs’) personenvervoer wordt gecombineerd met het afleveren van pakketten.

Subsidie

Nadat de nieuwe programmamanager Henno van Horssen zich had geïntroduceerd werd het Techport Netwerk Event afgesloten door Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij ging net als de andere sprekers in op het belang van samenwerken, maar koos voor een andere invalshoek. ‘Privé ben ik nogal van de natuur. Alle dieren werken samen. Dieren die niet samenwerken zijn of heel sterk of heel onaangenaam. Iets in groepsverband doen zorgt voor veiligheid en creativiteit. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen en, in het verlengde daarvan, voor bedrijven.’ De Boer wees de ondernemers op de subsidie van enkele honderden miljoenen euro’s die het kabinet klaar heeft liggen voor plannen om regio’s (economisch) krachtiger te maken. ‘Wat jullie hier doen, hightech inbrengen in wat jullie al hebben, kan een heel groot ding worden. Benut die kans door het met elkaar op te pakken.’ Ook de provincie Noord-Holland en de IJmond-gemeenten hebben geld vrijgemaakt voor innovatiefondsen en samenwerkingsverbanden zoals Techport, zo benadrukten gedeputeerde Adnan Tekin en burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen.

Over het event

Het Techport Netwerk Event werd georganiseerd door de provincie en de IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Er is bewust gekozen om het event te laten plaatsvinden in de feestweek van het jubilerende Tata Steel Nederland, de grootste werkgever in Noord-Holland. Door samenwerking en innovatie levert het staalbedrijf al 100 jaar groei en welvaart op. Het event op woensdag 26 september 2018 was bedoeld voor de MKB-bedrijven in de maakindustrie en smart maintenance. De presentatie van het Techport Netwerk Event was in handen van journalist en publicist Charles Groenhuijsen. Hij noemde de maakindustrie ‘één van de kroonjuwelen van het Nederlandse bedrijfsleven’. ‘Jullie maken staal in de fabrieken, maar hebben goud in handen in deze regio.’ Halverwege het event werd het schildje overhandigd dat hoort bij de oprichting van het Field Lab Smart Maintenance Techport. Field Lab is een nationale erkenning voor samenwerking op het gebied van innovatie (zie apart bericht).

 

Over Techport

Techport is het samenwerkingsverband van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven in de IJmond, gericht op het versterken van de maakindustrie en de energiesector. Techport zet in op een hogere instroom in het technisch onderwijs, een betere aansluiting van het onderwijs en de technische arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunt Techport (groepen van) bedrijven bij innovatieprocessen. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland die actief zijn in deze sectoren. www.techport.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development