Gezamenlijke doelen zorgen voor vruchtbare samenwerking

Tijdens het recente Techport Netwerk Event bij het 100-jarige Tata Steel stond het belang van samenwerken centraal. ‘Uitstekend dat dit thema mooi werd belicht’, stelt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer. ‘Door te verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen, ondervinden ook de 500 entrepreneurs van onze ondernemersvereniging steeds meer de voordelen van goed onderling samenwerken.’

Op 26 september jl. waren vele honderden ondernemers afgekomen op het Techport Netwerk Event. Het eeuwfeest vierende Tata Steel vormde het prachtige decor voor dit omvangrijke evenement. ‘Juist een bedrijf als Tata Steel, dat zo nadrukkelijk aanwezig is in onze regio, biedt zicht op wat je met elkaar kunt bereiken’, zegt Ton van der Scheer. ‘Tata Steel is natuurlijk niet alleen de grootste werkgever van de IJmond. Maar ook op het gebied van het terugdringen van de CO2-uitstoot, is het een belangrijke speler die voorop moet gaan in de klimaatbeheersing. Daar kunnen we met z’n allen van leren. Zo zijn er een hoop aangrijpingspunten om samen te werken.’

Business clusters

Tijdens het door Techport georganiseerde evenement, waren diverse interessante sprekers uitgenodigd. Zo gaf Clement Kieftenbeld van het Beverwijkse Microtechniek een mooi betoog over Samen versterken wij onze industrie. Kieftenbeld hield een gloedvol betoog over succesfactoren van business clusters, zoals de OV IJmond die ook al enkele jaren vruchtbaar hanteert. Zo zetten producenten eigen mensen optimaal in voor hun eigen proces, terwijl ze tevens openstaan voor transitie. Waarbij processen als van operationele inkoop naar strategisch partnerschap en van inkoop onderdelen naar Total Cost of Ownership belangrijk zijn. Toeleveranciers focussen op hun beurt op procesinnovatie, maar werken ook samen én delen kennis en ervaring. Ze investeren samen in mensen en kennisontwikkeling. ‘Waardoor uiteindelijk de totale keten wordt geoptimaliseerd en hiervan profiteert’, aldus Kieftenbeld.

Gezamenlijk doel

Ook Dick Burger, die met Scheybeeck (beter bekend als BUKO) investeert in kansrijke en ambitieuze ondernemingen, gaf op het Techport Netwerk Event zijn visie over samenwerken. De Beverwijker begon zijn verhaal over het kleine transportbedrijf dat zijn vader ooit in de IJmond was gestart en waarbij de onderlinge concurrentie met andere firma’s stevig was. ‘Samenwerken kwam destijds in het woordenboek niet voor. Als er al een innovatie was – als er al iets slims werd verzonnen – dan was dat een groot geheim. Dat ging je niet delen’, vertelde Burger. ‘Als ik nu terugkijk naar het verleden, dan begrijp ik heel goed dat er niet werd samengewerkt. Als er geen gezamenlijk doel is, waarom zou je dan samenwerken? Dan is het immers ieder voor zich. Een goede lange termijn-samenwerking is zonder gezamenlijke doelen niet mogelijk.’ ‘Als je mij vraagt te kiezen tussen samenwerken of zelfstandigheid? Dan kies ik niet voor of. Dan kies ik voor én zelfstandig zijn én samenwerken. Dit zolang ik de kracht en ruimte heb’, aldus Burger. ‘Binnen Scheybeeck werken de bedrijven samen. Delen we onze kennis en ervaring. Gebruiken we onze gezamenlijke kracht en ons prachtig netwerk. Er is vertrouwen, er is respect en niet te vergeten begrip. We werken in teams en zorgen voor consensus. Er wordt niet gestemd. Dat is niet nodig. Bij ons is samenwerken een must en toch geen gedwongen maar een gewenste winkelnering.’

Leidende principes

Burgers bedrijf heeft hierbij 4 leidende principes. ‘We doen het netjes of niet, we zijn service- en resultaatgericht, we nemen weloverwogen beslissingen en lange termijn-relaties vormen de basis’, aldus de visie van Burger. Ton van der Scheer hoorde Burgers betoog met grote interesse aan. ‘Nieuwe concepten, innovaties en technieken, zoals elektrificatie, zelfrijdende auto’s, robotisering, bieden vele nieuwe kansen en mogelijkheden. Burger wierp de vraag op van hoe wij hier als IJmondiale ondernemers gezamenlijk kunnen gaan samenwerken om deze kansen en mogelijkheden te benutten. Hij stelde hierbij terecht dat voor een goede lange termijn-samenwerking een gezamenlijke inzet en een gezamenlijk doel essentieel is. Zonder een gezamenlijke stip aan de horizon, gaat het niet werken.’

Succesformule ASML

Peter Wennink gaf tijdens het Techport-event eveneens een voordracht. De CEO van ASML zegt dat een succesvolle samenwerking te allen tijde begint met genoeg vertrouwen. ‘Hoe hoger de kwaliteiten, betrouwbaarheid en transparantie van een bedrijf, en hoe lager het eigenbelang, hoe meer vertrouwen je bij een potentiële samenwerkingspartner kweekt’, gaf Wennink aan. Een goed vertrouwen is volgens de ASML-baas één van de zes cruciale blokken om een vruchtbare samenwerking te bouwen. Het regionale ecosysteem, overheidsondersteuning (financieel of faciliterend), engineering-talent, de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) en een snelle besluitvorming zijn de overige essentiële ingrediënten voor succes. ‘Dat zijn allemaal elementen die wij als OV IJmond op prachtige wijze terugvinden in de Techport-constructie in onze regio’, vertelt Ton van der Scheer. ‘Ook daar is er uitstekend overleg en samenwerking tussen de triple helix. In dit steeds succesvoller wordende platform is in feite al beschikbaar, wat we nodig hebben om – op een vergelijkbare wijze als ASML – te bouwen aan de onderlinge samenwerking binnen de IJmond. We benoemen probleemzaken, delen onze individuele kennis en tillen elkaar daarmee naar een steeds hoger niveau.’

Overleg IJmond-gemeenten

Het belang van samenwerken kwam onlangs ook in het nieuws door burgemeester Dales. Hij baalde begin oktober dat de gesprekken tussen ‘zijn’ Velsen en de buurtgemeenten Beverwijk en Heemskerk over samenwerking, een mogelijke fusie of herindeling, traag verlopen. Dales gaf aan binnen een jaar duidelijkheid te willen hebben over welke richting de IJmondiale samenwerking moet opgaan. ‘Als het alleen maar pappen en nathouden blijft, dan gaan we als Velsen andere kanten op kijken’, zo stelde Dales in IJmuider Courant. Dales’ Beverwijkse ambtgenoot Martijn Smit wist dit vuurtje echter snel te doven. Smit nodigde Dales en ook de Heemskerkse burgermoeder Mieke Baltus uit voor overleg. Het trio kwam hierbij tot de consensus dat het onderwerp van de IJmondiale samenwerking zo snel mogelijk zal worden besproken binnen de drie gemeenteraden. Ton van der Scheer: ‘Het verhaal van Dick Burger zal de IJmond-gemeenten goed kunnen aan­spreken. Breng gedrieën de focus aan, bepaal waar we gezamenlijk naartoe willen en dat we vervolgens volop samenwerken om dat met elkaar te realiseren. Als de IJmondiale politiek haar afzonderlijke, sterke punten verenigt, versterkt de IJmond haar positie ook binnen de metropoolregio Amsterdam en andere samen­werkingsgebieden. Die wetenschap toont aan, dat een verregaande samenwerking voorrang heeft. Laten we er nu samen werk van maken. De OV IJmond zal dit uitgangspunt, waar we dat kunnen, ook graag stimuleren.’

www.ovijmond.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development