Clusters OV IJmond zeer actief

De OV IJmond verdedigt op vele fronten de belangen van haar leden. Zo zijn de diverse clusterafdelingen al druk aan het werk.

De OV IJmond telt ruim 500 leden. Om deze grote club slagvaardig te houden, is de ondernemersvereniging tevens onderverdeeld in vier regionale en tien brancheclusters. Deze clusters zijn eind 2014 organisatorisch ingericht en inmiddels operationeel.

Transport & Logistiek

Neem Transport & Logistiek, dat goed aan de weg timmert. ‘Er zijn op dit gebied vele actuele thema’s’, vertelt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer. ‘Neem de geplande renovatie van de Velsertunnel, de verbinding tussen de A8 en A9 en hoe de overheid de knelpunten van de A9 wil aanpakken. Bovendien heb je de IJmond Bereikbaarheidsprojecten, waarbij we automobilisten in het OV, de shuttle of op de fiets proberen te krijgen. Ons cluster is bij alle belangrijke beleidstrajecten aanwezig om mee te praten én te denken. Daardoor worden wij als ondernemers gehoord en geven we een belangrijke input bij de beslissingen. Het is fijn dat we nauw kunnen samenwerking met de overheid.’ Op 5 maart houdt het cluster Transport & Logistiek een bijeenkomst. Die is tussen 10.00 en 12.00 uur in de raadzaal van de gemeente Beverwijk. U kunt hierbij aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt de voortgang van projecten besproken.

Horeca, Toerisme & Cultuur

Het cluster Horeca, Toerisme & Cultuur is een actieve groep ondernemers, die alle IJmond-gemeenten vertegenwoordigt. ‘Ook vanuit dit cluster zien we dat samenwerking tussen bedrijven voor toegevoegde waarde zorgt. Wanneer toerisme extra inhoud krijgt met cultuur en horeca, wanneer wij bereid zijn om al die sterke punten met elkaar te verbinden, ontstaat een krachtig middel om de IJmond als regio naar buiten toe meer smoel te geven. Daar kunnen alle betrokkenen van profiteren. Volgens mij werkt dat ook sterk naar binnen toe: het laat de inwoners zien waarom ze trots kunnen zijn op hun regio.’ Volgens Van der Scheer bekijkt het cluster momenteel hoe de gemeenten elkaar kunnen versterken om de IJmond sterk op de kaart te zetten. ‘We hebben een prachtige en krachtige regio, waar veel te doen is. Dat moet bekend worden in den lande. We zitten op slechts 15 minuten met de auto van zowel Alkmaar, Amsterdam als Haarlem. Waar vind je dat nog meer?’

Haven & Maritiem

De havens vormen natuurlijk een belangrijke kern. ‘Want het Noordzeekanaal is de slagader van de IJmond en daarmee ook van de Metropoolregio Amsterdam, waar onze regio een belangrijk onderdeel van uitmaakt’, zegt Van der Scheer. ‘Per saldo vormt het gebied van IJmuiden tot Amsterdam één geheel en daarom is samenwerking op alle terreinen essentieel.‘ Mooie verbindingen op dit vlak zijn bijvoorbeeld de AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) en IJPOS (IJmuiden Port & Offshore Services). Zo is AYOP een samenwerkingsverband van ruim 35 bedrijven en organisaties, die zich inzet voor de positionering en profilering van het Noordzeekanaalgebied op het vlak van offshore activiteiten: olie- en gas en windenergie. De bij IJPOS aangesloten bedrijven bundelen hun krachten om zowel in de voorbereidings-, realisatie als de onderhoudsfase van de grote nieuwe IJmuidense sluis als lokale partij een rol van betekenis te kunnen spelen. ‘Bovendien is het cluster Haven & Maritiem met SHIJ bezig om de kwetsbaarheid van het beheer en de exploitatie van de Beverwijkse havens te verbeteren. Tevens pleiten we voor een regionale beheerder, Zeehaven IJmuiden NV, in de IJmond voor wat betreft het beheer en de exploitatie van de Beverwijkse havens en Namkade.’

Meer informatie:

www.ovijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development