Code Rood voor de woningmarkt

Met deze kop heeft de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, op Prinsjesdag een persbericht de wereld ingestuurd. Volgens de makelaarsvereniging moeten er in de periode tot 2030 een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd om aan de huidige en komende vraag te kunnen voldoen. Om dit astronomische aantal te kunnen halen, is een krachtige ingreep van het Rijk noodzakelijk, aldus de NVM.

Het is niet voor het eerst dat dergelijke geluiden te horen zijn. Al lange tijd wordt gewaarschuwd voor agressieve beleggers, die met name in de grote steden woningen kopen, waardoor deze niet beschikbaar zijn voor starters en de middeninkomens. Daarnaast wordt ook de onzekerheid als gevolg van het op termijn afschaffen van aardgas als warmtebron als oorzaak genoemd, en wordt gemeenten en provincie en gebrek aan visie verweten.

De krapte op de woningmarkt vertaalt zich in een daling van het aantal transacties, nu al voor het vijfde kwartaal achtereen. Daarnaast blijven de woningprijzen maar stijgen. Voor het laatste kwartaal van 2018 wordt een prijsstijging tussen de 8 % en 10 % verwacht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Bovenstaande gegevens gaan ook op voor de IJmond. Het afgelopen kwartaal zijn er 7 % minder woningen verkocht dan een jaar geleden, waarbij de transactieprijzen met 8,4 % zijn gestegen naar gemiddeld € 2.640,- per vierkante meter. De gemiddelde verkooptijd is gedaald naar een laagtepunt van slechts 24 dagen. En het einde lijkt nog niet in zicht: er wordt wel degelijk gebouwd, maar de nieuwbouwplannen zijn nog te beperkt om de totale vraag op te kunnen vangen. Het lijkt er dus op dat we zullen moeten wennen aan de gekte op de huizenmarkt.

Jurre Terhorst MSc RM RT 
Teer Bedrijfsmakelaars
www.teer.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development