De fiscale wijzigingen voor 2015

Het belastingplan 2015 is voor een belangrijk deel een pas op de plaats. Een klein aantal wijzigingen en het omzetten van een aantal tijdelijke maatregelen in een structurele faciliteit, daar blijft het eigenlijk bij. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen ten opzichte van 2014?

Verplichte invoering werk- kostenregeling

Per 1 januari 2015 moet iedere werkgever de zogenoemde werkkostenregeling toepassen. Deze definitieve regeling hebben wij in onze vorige column reeds uitgebreid besproken.

Verzwaring gebruikelijk loonregeling Dga’s zullen in 2015 het loon opnieuw moeten toetsen aan “nieuwe” normen. De speelruimte waarbinnen de dga het loon mag vaststellen, wordt verkleind. Vanaf 2015 moet de dga een loon ontvangen ter hoogte van het hoogste van de volgende bedragen (waarbij tegenbewijs nog steeds mogelijk is): a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; b. het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of van verbonden lichamen; c. € 44.000.

Box 2-tarief

Het tarief in box 2 over het inkomen uit een aanmerkelijk belang zal in 2015 weer 25% zijn (2014: tijdelijk 22% over maximaal € 250.000/met fiscaal partner maximaal € 500.000). Het kan dus voordelig zijn om in 2014 nog dividend uit te keren. Keer niet zomaar dividend uit, de BV moet daarvoor wel voldoende ruimte hebben.

Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk

Vanaf 1 januari 2015 komt er een einde aan de mogelijkheid om een stamrecht in één keer af te kopen tegen een korting van 20% van de stamrechtaanspraak (waarde economisch verkeer). Afkoop van een stamrecht blijft ook vanaf 1 januari 2015 mogelijk, maar dan moet u belasting betalen over de volledige stamrechtaanspraak in plaats van 80% ervan.

Vrijstelling schenkbelasting

Belastingvrij schenken tot € 100.000 voor de eigen woning (of aflossing van een restschuld) is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de maximale vrijstelling van schenkbelasting in 2015 weer € 52.752 en wordt deze weer beperkt tot ouders en kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Verlaagd BTW tarief

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen wordt wederom verlengd. De maatregel is ingegaan op 1 maart 2013 en liep aanvankelijk tot 1 maart 2014. De maatregel is in 2014 verlengd tot 1 januari 2015 en wordt nu verder verlengd tot 1 juli 2015.

Aftrek van restschulden

Ter bevordering van de doorstroming op de huizenmarkt en de financierbaarheid van restschulden wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van 10 naar 15 jaar. Deze maatregel geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Tot slot

Voor de langere termijn heeft de staatssecretaris een aanzet gegeven voor een discussie over verdergaande hervormingen van ons belastingstelsel. Eén en ander is echter nog weinig concreet. De realisatie hiervan zal voor een belangrijk deel afhangen van de bereidheid vanuit diverse politieke stromingen een dergelijke hervorming te steunen. Waarschijnlijk zal dit dus een proces van lange adem worden.

Léonie Boon, fiscalist bij Kennemerwaert Groep
Maerten van Heemskerckstraat 34, 1961 EB Heemskerk
T: 0251 257 957
E: lboon@kennemerwaert.nl
www.kennemerwaert.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development