Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

Is uw aansprakelijkheid nog voldoende verzekerd?

Een verzekering dekt de risico’s die u niet zelf kan dragen. De omvang van de mogelijke schade bepaalt daarbij de hoogte van de verzekerde som, de aard van de risico’s het soort verzekering dat nodig is. Als ondernemer bent u onder meer aansprakelijk voor schade van uw werknemers door de meeste ongevallen tijdens hun werk. De hoogte van deze zogenaamde letselclaims is in de afgelopen jaren toegenomen, mede door het steeds verder wegvallen van een sociaal vangnet waar slachtoffers van ongevallen op terug kunnen vallen.

Naast een mogelijke claim voor smartengeld en huishoudelijke hulp kunnen slachtoffers ook verlies van hun toekomstige inkomsten op aansprakelijke veroorzakers verhalen. Zeker bij jongere werknemers kan dat om grote bedragen gaan. Bedragen van vele tonnen en hoger voor individuele gevallen zijn geen uitzondering. Indien er meerdere slachtoffers zijn praten we al snel over een miljoen of nog veel meer.

Ook op het gebied van zaakschade zijn er ontwikkelingen die de hoogte van schadeclaims beïnvloeden. In het afgelopen jaar is er een verandering gekomen in de verhaalsmogelijkheden van brandverzekeraars op de veroorzakers van een brand. Tot een jaar geleden verhaalden brandverzekeraars de door hen uitgekeerde brandschade tot maximaal EUR 500.000 op de veroorzaker. Deze afspraak tussen verzekeraars is op 1 januari 2014 herzien en vanaf die datum kunnen brandverzekeraars de volledige brandschade verhalen op de bedrijfsmatige veroorzaker. Dit treft vooral bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden aan gebouwen uitvoeren, zoals aannemers, installatiebedrijven en dakdekkers, maar in feite kan iedere onderneming hiermee te maken krijgen. Helaas komt het nog steeds voor dat bedrijven geen adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben. Inmiddels zijn er uitspraken van rechters bekend waarin bestuurders van rechtspersonen privé aansprakelijk zijn indien de rechtspersoon niet in staat is op te komen voor de financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsclaim, terwijl dit risico wel verzekerbaar was.

Al deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat het goed is om kritisch te kijken naar de verzekerde som van uw aansprakelijkheidsverzekering(en). Dit is voor iedere onderneming weer anders. Een goed advies vereist een gedegen kennis van de aansprakelijkheidsrisico’s die uw onderneming loopt. Goed ondernemerschap betekent ook: het inwinnen van deskundig advies van specialisten over de risico’s die uw onderneming loopt, de mogelijke omvang en de verzekerbaarheid daarvan.

Lands Advies is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van een adequate verzekeringsoplossing. Daarvoor wordt gewerkt met zowel nationale- als internationale verzekeraars. Laat u vrijblijvend eens bijpraten over de mogelijkheden. Bel 0251-290 900 of stuur een mail naar info@lands.nl.

Lands Advies
Wijkermeerweg 41,
1948 NT Beverwijk
T: 0251 – 290 900,
info@lands.nl
www.lands.nl

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development