Werkgevers onderscheiden zich met secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden

Een belangrijke pijler in de adviezen van Lands Advies zijn de werknemersverzekeringen. Een goede verzuimverzekering stelt de financiële risico’s van de werkgever veilig. Veel werkgevers sluiten daarnaast een WGA dekking af om te voorkomen dat de werknemers worden geconfronteerd met een grote inkomensterugval bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Deze oplossing valt onder de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Lands Advies gaat graag een stap verder door in samenwerking met de werkgever een pakketverzekering onder de eigen bedrijfsnaam als tertiaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden. Dit Lands Privé Compleet Pakket is ontwikkeld door SL2 Assuradeuren, het volmachtbedrijf van Lands Advies.

Bedrijfsnaam

De naam Lands wordt daarbij vervangen door de eigen bedrijfsnaam. Het Lands Privé Compleet Pakket onderscheidt zich niet alleen met een scherpe premie, maar ook met een zeer uitgebreide dekking door een ‘beste voorwaarden garantie’ op te nemen in de brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De reisverzekering is standaard zeer uitgebreid met wereld- en wintersportdekking, garantie-annulering en autohulp.

Financiële foto

Daarnaast wordt de werknemers aangeboden tegen een vast tarief een ‘financiële foto’ te maken. Daarbij wordt geïnventariseerd hoe de werknemer en eventuele partner er financieel voor staat bij vroegtijdig overlijden, pensionering en gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De werknemer bepaalt zelf welke financiële dienstverlening er verder wordt afgenomen. De keuze varieert daarbij van het sec afsluiten van een pakket met schadeverzekeringen tot volledig financieel beheer op het gebied van sparen, hypotheek, oudedagsvoorzieningen en vermogensadvies. Werkgevers weten op deze manier zeker dat de werknemers geen onnodige financiële risico’s lopen ten gevolge van materiële schade of wanneer de werknemer wordt getroffen door persoonlijk leed in de vorm van ziekte of letsel.

Bent u geïnteresseerd in de maatwerk-oplossingen van Lands Advies? Neemt u dan contact op met Hans Schoone op telefoonnummer 0251-290905 of stuur een email naar hans.schoone@lands.nl

Lands Advies
Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk
T: 0251 – 290 900, info@lands.nl
W: www.lands.nl
Hans Schoone
T: 0251-290905
E: hans.schoone@lands.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development