Economische agenda voor de IJmond

Samenwerken is het sleutelwoord 

Ondernemers in de IJmond moeten samen optrekken bij het versterken van het vestigings- en verblijfsklimaat en de regionale concurrentiekracht. Dat is de belangrijkste conclusie uit het economische deel van het nieuwe Kracht van de IJmond-rapport, dat woensdagavond door Rabobank IJmond werd aangeboden aan gedeputeerde Jaap Bond en OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer.  

De economische agenda bevat uitgangspunten om de uitdagingen waar de IJmond voor staat het hoofd te kunnen bieden. Een belangrijk thema is grenzen verleggen door samen te werken. ‘Door te verbinden creëer je massa en zet je jezelf als regio op de kaart’, stellen de onderzoekers. Ondernemers moeten hun regio als onderdeel van een groter geheel zien, zoals de Metropoolregio Amsterdam, Nederland of zelfs de wereld. Daarnaast moeten zij werken aan een sterker imago, want op dat punt valt veel te winnen. ‘Laat zien wat je hebt, vertel wat je doelen zijn, open deuren en vensters: binnen en buiten de regio.’

‘De IJmond is een regio met grote economische potentie’, aldus Ron Eman, directeur Bedrijven van Rabobank IJmond. ‘Vanuit onze coöperatieve identiteit willen we graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de vitaliteit van onze omgeving, zodat we hier ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken. Dit rapport is daarom geen eindpunt, maar juist een nieuw begin.’ Voor initiatieven die bijdragen aan de kracht van de IJmond is geld beschikbaar uit het Rabo DichtbijFonds en het Rabo InvesteringsFonds.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rabobank IJmond en tot stand gekomen op basis van deskresearch, interviews en workshops. OV IJmond, vertegenwoordiger van ruim 500 bedrijven in de regio, trad op als vaste gesprekpartner. Er is ook onderzoek gedaan naar de sociaal-maatschappelijke kracht van de IJmond. Beide rapporten zijn terug te vinden op www.rabobank.nl/ijmond (Kracht van de IJmond 2020).

Tegelijk met Rabobank IJmond presenteerde Tata Staal de nieuwe Regionale Staalagenda. Beide rapporten vormden woensdagavond de basis voor een levendige dialoog onder leiding van Jort Kelder. De bijeenkomst Grenzen Verleggen werd bijgewoond door ruim 300 ondernemers en bestuurders.

www.rabobank.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development