Gemeente gaat in gesprek met Zeehaven IJmuiden n.a.v. resultaten marktconsultatie zeehaven De Pijp

De uitkomst van de marktconsultatie over de toekomst van zeehaven De Pijp is aanleiding voor de gemeente om verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden NV.

Onderwerp van de vervolggesprekken vormt de kaders – voorwaarden, termijnen, etc. – waarbinnen Zeehaven IJmuiden de Beverwijkse haven De Pijp wil onderbrengen in de eigen structuur. De uitkomst van deze gesprekken moet bepalen of de gemeente Beverwijk en Zeehaven IJmuiden NV hierover overeenstemming kunnen bereiken.

De gemeente Beverwijk bevindt zich in een traject van heroriëntatie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De bestaande structuur voor de Beverwijkse haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. De gemeente wil deze structuur aanpassen door de zeehaven te laten opgaan in een grotere structuur.

Onderdeel van het gemeentelijk proces is een marktconsultatie. Deze is eind 2017 uitgevoerd op basis van het document ‘Marktconsultatie zeehaven De Pijp’. Het doel van de marktconsultatie is de markt uit te nodigen dan wel uit te dagen om met eigen oplossingen en ideeën te komen voor de beoogde verzelfstandiging van de Beverwijkse haven en het borgen van een duurzame toekomst van zeehaven De Pijp.

De uitnodiging is door twee marktpartijen opgepakt, te weten Zeehaven IJmuiden NV en Havenbedrijf Amsterdam NV.

foto: NZKG

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development