Gemeenten ondertekenen economisch convenant

De wethouders Economische Zaken van Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben dinsdagochtend het Samenwerkingsconvenant Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) ondertekend. Ze bekrachtigden daarmee de regionale economische samenwerking in de IJmond voor de komende jaren.

Het doel van het convenant is het versterken van de regionale economie van de IJmond. De ESIJ is de opvolger van het Regionaal Economisch Bureau (REB). Ook in de nieuwe opzet blijft de ESIJ nauwe banden onderhouden met de partners in het zogenaamde Regionaal Economisch Overleg (REO), een regionaal overlegplatform van provincie, gemeenten en bedrijfsleven. 

De concrete activiteiten en de geplande inzet van capaciteit en middelen van de Economische Samenwerking IJmond zijn voor 2016 vastgelegd in een jaarplan, dat in belangrijke mate is voortgekomen uit het Gebiedsprogramma en de economische uitvoeringsagenda ‘Made in IJmond’. Er wordt met name aandacht geschonken aan de maakindustrie en Techport. Daarnaast wordt een programmamanager aangesteld en is er aandacht voor regionale projecten en thema’s als detailhandel, offshore wind, innovatieve tuinbouw en regionale bedrijventerreinen. 

Ton van der Scheer, voorzitter van OV IJmond, is blij met het convenant, maar noemde het ook jammer dat budgettair gestart moet worden met noodverbanden en meerwerk ten aanzien van Techport en de regionale detailhandelsvisie. Ook verzocht hij om toerisme/leisure nadrukkelijk als economische activiteit te gaan zien en bij deze samenwerking te betrekken, inclusief bijbehorend budget. 

Verder vroeg de ondernemerswoordvoerder aandacht voor de grote verantwoordelijkheid die op de schouders van de nog aan te stellen programmamanager is gelegd.

(foto: Leo Tillmans)

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development