Omgevingsdienst IJmond is trotse partner in het internationale project Ports Energy and Carbon Savings (PECS). Dit project is onderdeel van het Interreg 2 Zeeën programma. Dit is een Europees programma met als doel een innovatief en duurzaam 2 Zeeën gebied (Engeland, Frankrijk, Nederland en België) waar natuurlijke bronnen beschermd zijn. Het programma is deels gefinancierd door het European Regional Development Fund (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

GreenBiz IJmond maakt zich sterk voor energietransitie

We gaan klimaatneutraal wonen en werken. Uiterlijk in 2050 moet het zover zijn: dan is onze energievoorziening volledig duurzaam. Dat betekent dat we ons energieverbruik moeten minimaliseren, aardgasvrij moeten koken, verwarmen en produceren en duurzame energie moeten opwekken. GreenBiz IJmond ziet voor ondernemers een grote rol in deze energietransitie. Ze zijn zelfs al begonnen: ondernemers op bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer worden energiepositief. 

Ondernemers bundelen krachten: GreenBiz

Enkele ondernemers in Beverwijk zijn de afgelopen jaren al bezig geweest stappen te zetten in de energietransitie. Sinds 2011 werken deze bedrijven op bedrijventerrein Kagerweg-Oost samen aan het verduurzamen van hun onder-neming en het bedrijventerrein. Daarmee bouwden zij aan de basis van waar nu GreenBiz IJmond voor staat.

De afgelopen jaren boekten de bedrijven in Beverwijk diverse succesvolle resultaten. Hierin werd GreenBiz ondersteund door Omgevingsdienst IJmond. “Een van de pilaren van het succes is die ondersteuning van Omgevings-dienst IJmond.. Zij pakken hier hun rol als aanjager van het verduur-zamen van de omgeving en voorzien ons bijvoorbeeld van informatie over techniek en subsidies,” aldus Jan Boudesteijn, voorzitter van Stichting GreenBiz.

Kagerweg Energiepositief en verder

Een van de successen van GreenBiz is het bijzondere project Kagerweg Energiepositief. Dit project heeft als doel het gehele bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer energiepositief te maken door een combinatie van energiebesparing en –opwekking. Door voorfinan-ciering kan dit kostenneutraal. Individueel en samen, want verduurzamen wordt makkelijker wanneer je krachten bundelt. De resultaten binnen GreenBiz IJmond onderbouwen dat. Inmiddels zijn meer dan dertig ondernemers op het terrein aangesloten en is het project succesvol onderweg. Meer informatie over dit project is te vinden op www.greenbizijmond.nl

En ook de toekomst ziet GreenBiz al uitgestippeld: bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer energie-positief en aardgasvrij, dan dit energiepositieve project uitbreiden naar De Pijp, waarna de rest van de IJmond aan de beurt komt.

Europese subsidie maakt uitbreiden mogelijk

Als trotse partner in het internationale Interreg-project Ports Energy and Carbon Savings (PECS) test en ontwikkelt Omgevingsdienst IJmond CO2-arme technologieën, om die in havengebonden gebieden te implementeren. Zo ook op de Kagerweg/Wijkermeer. Het programma is deels gefinancierd door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en deels door Provincie Noord-Holland. Ondernemers op de Kagerweg/Wijkermeer kunnen profiteren van de uitkomsten van dit project. Dat betekent weer een stap verder in de energietransitie en dichter bij het realiseren van een energiepositief bedrijventerrein. Kijk voor meer informatie op www.odijmond.nl/interregpecs.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development